3d Printkompas
Logo Snn Fc 600x600 0

Projectsamenvatting

In dit project werkt een cluster van verschillende noordelijke bedrijven en kennisinstellingen samen aan het ontwikkelen, delen en verspreiden van kennis op het gebied van 3D-printen en 3D-elektronica en worden noordelijke mkb-bedrijven ondersteund in het verhogen van het kennisniveau van deze technologieën. Onderdeel is ook dat er een Virtual Shared Facility ontstaat. Partijen zullen middels deze Virtual Shared Facility gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten en infrastructuur voor de technieken 3D-metaalprinten, 3D-kunststof/composietprinten, 3D-glasprinten, en 3D-elektronica. Deze Virtual Shared Facility zal bereikbaar zijn voor het mkb en onderwijsinstellingen. Gecombineerd met gezamenlijke kennisontwikkeling over deze 3D-maaktechnologieen, kennisdeling en het realiseren van toepassingen zal de snelheid waarmee deze technologieën worden omarmd aanzienlijk worden verhoogd. Om de samenwerking blijvend te maken is er de intentie om een community te creëren voor de regio Noord-Nederland, waarmee een noordelijk ecosysteem ontstaat. 

“De doelstelling van het project is om het kennisniveau van 3D-printen en 3D-elektronica binnen Noord-Nederland naar een hoger plan te tillen en om innovatieve toepassingen te creëren.”

Consortium dat het project uitvoert 

Projectperiode:

1-10-2020  t/m  30-06-2023

Innovatiecluster Drachten heeft voor dit ontwikkelingsproject subsidie ontvangen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)