Product Engineer The Netherlands

Vacature van Sparck Technologies

 • Sparck Technologies
 • Drachten
 • HBO
 • 3 maanden

Vacancy: Product Engineer the Netherlands

Sparck Technologies B.V. (formerly Quadient), is an automated packaging solutions provider with a decade of experience built on a spirit of innovation and commitment to improving our environment. We have been leading with purpose when it comes to eliminating excessive packaging and saving companies valuable resources. While we continue to make a positive difference to the world around us, our success is not only due to the quality of our product. We only succeed with the combined strength and diversity of our global team who are truly passionate about our packaging mission. Together, combined with our rapidly growing team of engineers, sales, service and marketing professionals, we are creating a better future – for the planet, for future generations and for every Sparck Technologies team member.

Sparck Technologies B.V. (voorheen Quadient) is een leverancier van geautomatiseerde verpakkingsoplossingen met tien jaar ervaring, gebouwd op een geest van innovatie en toewijding aan het verbeteren van ons milieu. We leiden met een doel als het gaat om het elimineren van overmatige verpakkingen en het besparen van waardevolle middelen voor bedrijven. Hoewel we een positief verschil blijven maken voor de wereld om ons heen, is ons succes niet alleen te danken aan de kwaliteit van ons product. We slagen alleen met de gecombineerde kracht en diversiteit van ons wereldwijde team dat echt gepassioneerd is over onze verpakkingsmissie. Samen, in combinatie met ons snelgroeiende team van ingenieurs, verkoop-, service- en marketingprofessionals, creëren we een betere toekomst – voor de planeet, voor toekomstige generaties en voor elk Sparck Technologies-teamlid.

Our current product engineer will retire soon and we are looking for a replacement. You will be a Product Engineer of the European service team and execute projects with customers for new APS installations in Europe, coordinate the Field Service activities for the installed base and provide field service activities where necessary. You travel to customer in the Netherlands, Germany, Denmark and Sweden. You will report to the  Service Manager Europe based in Drachten, the Netherlands. 

Onze huidige product engineer gaat binnenkort met pensioen en we zijn op zoek naar een vervanger. Je bent Product Engineer van het Europese serviceteam en voert projecten uit met klanten voor nieuwe APS-installaties in Europa, coördineert de Field Service-activiteiten voor de installed base en verzorgt waar nodig field service activiteiten. Je reist naar klanten in Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. Je rapporteert aan de Service Manager Europe gevestigd in Drachten, Nederland. 

Requirements:

We are looking for a pro-active and self-driven colleague with the right balance between personal and technical skills and who has the ability to synchronize with other cultures.

 • Bachelor’s degree in Electrical, Mechatronics or Mechanical Engineering with 5+ years of experience
 • Analytical skills to structure and solve complex technical problems
 • IT networking skills are considered as a pro
 • Good communicator and you like working in an international environment
 • Project management and organizing skills
 • Willingness to travel
 • You are based in Drachten, the Netherlands

Eisen:

Wij zijn op zoek naar een pro-actieve en zelfstandige collega met de juiste balans tussen persoonlijke en technische vaardigheden en die het vermogen heeft om te synchroniseren met andere culturen.

 • Bachelor’s degree in Electrical, Mechatronics of Mechanical Engineering met 5+ jaar ervaring
 • Analytische vaardigheden om complexe technische problemen te structureren en op te lossen
 • IT-netwerkvaardigheden worden beschouwd als een pre
 • Communicatief vaardig en je werkt graag in een internationale omgeving
 • Projectmanagement en organisatievaardigheden
 • Bereidheid om te reizen
 • U bent gevestigd in Drachten, Nederland

Responsibilities:

 • Customer project management (site planning, customization functional requirement document)
 • Coordination of subcontractor engineers
 • Maintain the primary contact with the customer for assigned installed base. Have regular update meetings with customers to improve satisfaction and discuss business developments
 • Provide on-site installation, validation, commissioning and training of Automatic Packaging Solutions Systems
 • Perform hands-on remote and on-site troubleshooting, service and repairs
 • Spares management towards end customer
 • Supporting pre-sales activities
 • Develop additional documentation for product release, training and maintenance
 • Position works in a rotating on-call schedule ( 2nd level on-call duty)

Verantwoordelijkheden:

 • Klantprojectbeheer (siteplanning, functioneel aanpassingsdocument)
 • Coördinatie van onderaannemersingenieurs
 • Onderhoud het primaire contact met de klant voor de toegewezen geïnstalleerde basis. Voer regelmatig updatevergaderingen met klanten om de tevredenheid te verbeteren en bedrijfsontwikkelingen te bespreken
 • Verzorgen van on-site installatie, validatie, inbedrijfstelling en training van Automatic Packaging Solutions Systems
 • Voer hands-on probleemoplossing op afstand en on-site probleemoplossing, service en reparaties uit
 • Beheer van reserveonderdelen richting eindklant
 • Ondersteuning van pre-sales activiteiten
 • Aanvullende documentatie ontwikkelen voor product release, training en onderhoud
 • Positie werkt in een roterend oproepschema (2e niveau on-call dienst)

We offer:

You will work in an international company with an enthusiastic and motivated team that is driven to help our customers.

 • We will offer you a competitive salary and a healthy work environment
 • Company credit card for business related expenses
 • 8% holiday pay, 27 vacation days, 13 ADV days and an end-of-year bonus based on company results
 • To be able to perform your work properly, you will receive a laptop, mobile phone, company car and budget to set up your workplace at home
 • You will receive a compensation for on-call duty and you will also receive an overnight allowance
 • We organize several team outings per year

Wij bieden:

Je komt te werken in een internationaal bedrijf met een enthousiast en gemotiveerd team dat gedreven is om onze klanten te helpen.

 • Wij bieden je een marktconform salaris en een gezonde werkomgeving
 • Bedrijfscreditcard voor bedrijfsgerelateerde uitgaven
 • 8% vakantiegeld, 27 vakantiedagen, 13 ADV-dagen en een eindejaarsuitkering op basis van bedrijfsresultaten
 • Om uw werk goed uit te kunnen voeren, ontvangt u een laptop, mobiele telefoon, bedrijfswagen en budget om uw werkplek thuis in te richten.
 • U ontvangt een vergoeding voor on-call diensten en u ontvangt ook een nachtvergoeding
 • Wij organiseren meerdere teamuitjes per jaar

If you want to be part of this team that is changing the packing automation industry, please send in your motivation letter and resume to recruitment@sparcktechnologies.com. More information on www.sparcktechnologies.com. If you have additional questions, please contact Fardau van der Wal , +31 512-589300.

Als je deel wilt uitmaken van dit team dat de verpakkingsautomatiseringsindustrie verandert, stuur dan je motivatiebrief en cv naar recruitment@sparcktechnologies.com. Meer informatie kan je vinden op www.sparcktechnologies.com. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Fardau van der Wal, +31 512-589300.

Nog even verder kijken?

Je droombaan nog niet gevonden, maar wél interesse?

Bewaar deze vacature Doe een open sollicitatie