Siemens Amberg opnieuw bezocht

Nieuws | 11 mei 2021

Vorig kalenderjaar was het de bedoeling dat een kleine delegatie vanuit Innovatiecluster Drachten (ICD) een bezoek zou brengen aan Siemens Amberg. Deze vestiging is ‘de’ Industry 4.0 locatie van Siemens.

Alle Industry 4.0 oplossingen die Siemens in haar portfolio heeft op gebied van fabrieksautomatisering zijn ook daadwerkelijk geïmplementeerd in deze fabriek.

Voor de fijnproevers van het ICD zou het daarom een interessante studiereis zijn geweest, ware het niet dat in het afgelopen kalenderjaar de Corona pandemie zich in een rap tempo ontwikkelde waardoor een fysiek bezoek niet mogelijk was.

Wereldprimeur voor het ICD

Siemens Amberg
Siemens Amberg

ICD en Siemens zijn in contact gebleven om toch nog een virtuele studiereis te organiseren. Siemens, die al plannen had om gasten vanuit alle werelddelen naar de Siemens Impuls building, een demo center te leiden, in plaats van naar de fabriek, heeft door toedoen van Covid-19 inmiddels de ontvangst van de gasten verplaatst naar de digital twin van dit demo center. Een exacte digitale kopie van dit gebouw.

ICD was als eerste te gast om de Siemens Impuls building (virtueel) te betreden en had hiermee dan ook de wereldprimeur!

Hybride bezoek

Op ca. 12 ICD locaties kwamen medewerkers bij elkaar om, op veilige afstand, deze virtuele tour mee te maken. Op deze wijze konden meer dan 35 mensen mee op deze studiereis. Ten opzichte van, de in eerste instantie kleine delegatie was dit een bijkomstig voordeel.

Tour in 3 delen

Siemens Impuls Building
Siemens Impuls Building

De start van de tour begon via de IMPULSE omgeving waar Siemens verschillende aspecten rondom robotiseringdigital twinningfabrieks IT systemenaugmented realityetc. kon verbinden met het tweede deel van het bezoek: de digitale trip door de Amberg fabriek. 

Het derde deel van de tour bestond uit het verder uitwerken van wat de voordelen kunnen zijn van Model Based System Engineering en Low Code Dashboarding voor fabrieksgegevens. Met name dit deel was voor de fijnproevers bedoeld, met praktijkgerichte voorbeelden en voordelen.

De volgende studiereis van het ICD gaat naar Spacecentre Noordwijk, wat ook weer in digitale vorm zal plaatsvinden.