ASKid wint Uitvinderswedstrijd

Nieuws | 18 juni 2015

Voor de derde keer organiseerde het Innovatiecluster Drachten dinsdag 16 juni de Uitvinderswedstrijd in Schouwburg De Lawei. De twaalf bedrijven doen dit in samenwerking met de gemeente Smallingerland. De opdracht aan de studenten was om iets uit te vinden dat kinderen met concentratieproblemen helpt om de lesstof beter tot zich te nemen. 

Dit jaar streden er vijf teams om de hoofdprijs van €3000,-. Door onvoorziene omstandigheden konden niet alle opleidingsinstituten teams leveren. De vijf deelnemende teams van de Hanzehogeschool Groningen hadden bijzondere oplossingen bedacht. De jury, bestaande uit medewerkers van bedrijven van het Innovatiecluster, koos voor de ASKid van één van de teams van de Hanzehogeschool. Deze uitvinding bestaat uit een apparaatje dat de leerlingen op hun tafel hebben staan en in contact staat met de leraar. De leerling kan de ASKid 3 verschillende kleuren geven die ieder een eigen betekenis hebben. De leraar kan daardoor zien wat het kind nodig heeft. Daarnaast geeft het apparaat een dagtakenoverzicht en kan het de motivatie vergroten door het aanbieden van een spelletje nadat taken zijn verricht. 

De tweede prijs van €2000,- ging naar de uitvinding Helping Light. Dit hulpmiddel zorgt voor betere communicatie tussen de leerling en de onderwijzer door middel van een lichtsysteem. Het is gericht op “Snappetscholen”, scholen die gebruik maken van tablets. En tot slot ging de derde prijs naar de studenten die de Vocus hadden uitgevonden. Zij hebben in hun onderzoek gevonden dat vooral geluid de grootste oorzaak is van concentratieproblemen. De Vocus meet o.a. het geluid dat ieder kind maakt en laat dat zien op een scherm op zijn tafel. Zo is het kind zich daar ook van bewust. Daarnaast geeft de Vocus de dagindeling weer. De leraar heeft contact met alle apparaten en kan zo monitoren wat de voortgang is per kind. 

De jaarlijks terugkerende Utivinderswedstrijd is bedoeld om studenten inspiratie op te laten doen door ze uit te dagen nieuwe technieken toe te passen op dagelijkse problemen. DE samenwerking met het onderwijs is voor het Innovatiecluster Drachten van groot belang, de studenten van nu zijn immers de (technische) medewerkers van later. Meer weten over de wedstrijd of het Innovatiecluster? Kijk op www.icdrachten.nl of op Facebook. 

Voor een impressie van het evenement in 2015 klikt u hier.

Bron: Breeduit