ICD bedrijven ‘enablers’ van Sustainable Development Goals

Nieuws | 20 november 2020

Sustainable Development Goals. ICD-bedrijven zijn vaak onbewust ‘enablers’ van de duurzaamheidsdoelen. In een speciale kenniskring lichten zes sprekers de samenhang toe tussen het behalen van SDG’s bij onderwijs, overheid en bedrijfsleven. 

Sustanable Development Goals

Veel hightechbedrijven van het Innovatiecluster maken systemen die verbeteringen brengen voor Health (SDG 3) en Climate Action (SDG 13). Dat hoorden de 25 deelnemers aan het online symposium Hightechindustrie en duurzaamheidsdoelen, vrijdagmiddag 13 november. Vaak zijn de ICD-bedrijven onbewust ‘enablers’ van verbeteringen op deze onderwerpen. Dat mag volgens de sprekers nog veel bewuster. 

Haarvaten

Joanna Wortel, Lean & Sustainability manager bij Philips, vertelde hoe de multinational inzet op bijna alle SDG’s. Na ‘Healthy People, Sustainable Planet’ en Lean omarmt de fabrikant de SDG’s als filosofie. Het resultaat is een aanpak tot in de haarvaten van de organisatie. Zelfs biodiversiteit wordt op de site in Drachten niet vergeten.

Circulair Blue Valley

Jacqueline Hofstede, van Ynova toonde enkele concrete initiatieven. Vanuit ‘Vonketon’, een tweedaagse brainstorm afgelopen zomer, is een concept ontwikkeld voor waar wonen en werken samenkomen op bedrijventerreinen. Op diverse plaatsen in Fryslân is potentie om de SDG-gedachten om te zetten in zogenaamde Circulair Blue Valley terreinen. Het eerste resultaat is er, bij huisvuilverwerker Omrin. Die maakt heeft van haar terrein Ecopark De Wierde in Oudehaske een Circulair Blue Valley gemaakt.

Nieuwe jas

Jantie van der Laan, programmamanager Duurzaamheid bij gemeente Smallingerland schetste het proces waarin beleid moet worden omgezet in daden en concrete acties. Inmiddels heeft haar gemeente een groot aantal beleidsterreinen gekoppeld aan primaire SDG’s en secundaire SDG’s. People en Planet in een nieuwe jas, maar dan goed uitvoerbaar.

Community

Heleentje Swart, programmaleider bij Circulair Friesland vertelde over de 7 pijlers van de Circulaire Economie Friesland community. Volgens haar wordt daarin volop nagedacht om ook het onderwijs op maat aan te laten sluiten. Immers de grootste innovatie zit in de mens zelf, met nieuwe kennis en kunde. Zodat ‘moeten, willen en kunnen’ gaan samenvallen en het behalen van de duurzaamheidsdoelen in de volle breedte meer impact gaat hebben.

Vervolg

Het vervolg van deze kenniskring staat – voorlopig  fysiek – gepland op 15 april 2021. Lees meer over het behalen van SDG’s via de volgende links: Industry, Innovation and Infrastructure en Partnerships to achieve the Goal