ICD-stages voor Noord-Nederlandse technische talenten

Nieuws | 5 november 2018

Studenten van NHL-Stenden pitchen er voor twee afstudeeropdrachten bij het Worcester Polytechnic Institute in Boston (Amerika). Het geld voor deze studiebeurzen is beschikbaar gesteld door Stichting FB Oranjewoud.

Stages en afstudeeropdrachten zijn volgens Joost Krebbekx, programmamanager van Innovatiecluster Drachten, de smaakmakers van techniekopleidingen. ,,Studenten lopen het liefst stage bij gerenommeerde hightechbedrijven. En op hun beurt ontvangen die bedrijven graag de beste studenten. Om onze bedrijven en technische talenten uit Noord-Nederland bij elkaar te brengen organiseren wij de Hightech Career Competition.’’

Amerika

Speciaal voor avontuurlijke studenten zijn er twee afstudeeropdrachten mét studiebeurs beschikbaar bij het Worcester Polytechnic Institute (WPI) in Boston. Samen met NHL-Stenden heeft Krebbekx afgelopen zomer bij een werkbezoek in Amerika deze opdrachten geregeld. ,,Mede dankzij een bijdrage van Stichting FB Oranjewoudkunnen we per student 10 duizend euro studiebeurs hiervoor beschikbaar stellen.’’ Tijdens een speciale pitchronde kunnen de studenten een van deze opdrachten in de wacht slepen. Krebbekx: ,,Via een live beeldverbinding met WPI in Boston wordt na afloop direct bekend gemaakt welke studenten volgend jaar op stage naar Amerika gaan.’’

Speedsollicitaties

Voor de overige stages vinden er in schouwburg De Lawei in Drachten ‘speedsollicitaties’ plaats tussen de bedrijven van Innovatiecluster Drachten en studenten van ROC Friese Poort, Friesland College, Alfa College, Drenthe College, NHL-Stenden, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Na afloop gaan ze mogelijk met een stagecontract of afstudeeropdracht naar huis. Krebbekx: ,,Om het voor de studenten nog aantrekkelijker te maken kunnen ze zich bovendien laten ‘testen’ op hun competenties. Hierbij ligt de nadruk op de zogenaamde 21st century skills. Denk hierbij aan samenwerking, communicatie, creatief denken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden en problemen oplossen.’’ De test bestaat uit een vragenlijst en een interview. De studenten krijgen direct de uitslag.

Waarom HTCC?

,,Wij vinden het belangrijk dat studenten na hun technische opleiding in Noord-Nederland kunnen blijven werken aan hun carrière’’, verklaart Krebbekx de organisatie van dit stage-event. ,,We hopen zo niet alleen de relatie tussen onze bedrijven en de technische opleidingen te verstevigen, maar ook een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van technische talenten voor de toekomst van onze regio.’’

Meer informatie en meedoen? Kijk op HTCC