Langman Prijs 2019 voor Jouke de Vries.

Nieuws | 10 januari 2020

Actief Noordelijk denken én handelen loont! Dat bewijst Jouke de Vries, bestuursvoorzitter Rijksuniversiteit Groningen met zijn ‘universiteit voor het Noorden’. Donderdag 9 januari kreeg hij de Langman Prijs 2019 uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland. 

De Vries heeft de prijs gekregen omdat hij het hele Noorden wil betrekken bij de universiteit. Zo opende hij Campus Fryslân in Leeuwarden en start dit jaar, in samenwerking met ons bedrijvencluster, een mastertrack Mechanical Engineering Smart Factories in ons ICD Shared Facility Center in Drachten. Ook heeft de Rijksuniversiteit Groningen plannen voor een IT-hub in Hoogeveen en onderzoeksfaciliteiten bij het chemiecluster Delfzijl, Eemshaven en in Emmen. ,,Dit actief Noordelijk denken én handelen, is voor de jury meer dan voldoende reden om Jouke de Vries de prijs toe te kennen”, aldus het juryrapport.

Langman

Het is de derde keer dat de Langman Prijs wordt uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de Noordelijke opinievorming of de economische ontwikkeling. De naamgever van de prijs, de Fries Harrie Langman, was als minister van economische zaken van groot belang voor Noord-Nederland. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw was hij verantwoordelijk voor de steun aan de economisch zwakke regio’s Limburg en het Noorden. Ook gaf hij de aanzet voor de verhuizing van rijksdiensten naar Groningen en Friesland. Ook stond hij aan de basis van een miljardensteun voor het Noorden, de zogenoemde Langman-gelden.