Mini symposium Predictive Maintenance & Condition Monitoring

Nieuws | 27 mei 2024

1. Start Mini Symposium 2024 05 23

Donderdagmiddag 24 mei was het ”Fullhouse” in de Idzerda zaal van het SKILL gebouw in Drachten. Meer dan 70 fijnproevers op het gebied van Predictive Maintenance en Condition Monitoring waren hierop af gekomen.

Naast het feit dat de lezingen zowel Engels als Nederlands waren, was er ook een grote inhoudelijke variatie van toepassing van het vakgebied. Vanuit Philips (Daniel Caljouw) en het Griekse bedrijf Atlantis (Naskos Thanassis) werd ingezoomd op de scheerkappen productie en de waarde die data kan toevoegen aan verbetering en onderhoud van deze processen. 

6. Zaal Lofar Telescope 2024 05 23

XparVision (Sjoerd van der Zwaan) ging gedetailleerd in op hun inspectiesystemen voor glas productie. Deze sytemen leveren handelings- en onderhoudsperspectieven voor operators, gekoppelde robots of in een closed loop met het totale glasproductiesysteem. 

3. Xpar Vision Mini Symposium 2024 05 23

Astron (Sorad Yatawatta) deed uit de doeken hoe zij hemelfoto’s maken en juist met grote hoeveelheden data werken. De nadruk in deze presentatie lag op de system health monitoring om defecte sensoren op te sporen en vervolgens uit te schakelen, zodat de geproduceerde data zuiver blijft. 

5. Lofar Telescope 2024 05 23

CGI (Jan Willem Sytsma) benadrukte nog eens de zakelijke kant van dit nieuwe toegepaste AI-domein onder de vlag van Industry 5.0. Hoofdconclusie was dat domein- en AI-kennis nodig is om de som der delen meer te laten zijn, waarbij domeinkennis wel steeds meer in het AI-domein gaat komen.

De middag werd afgerond met een interactieve panel/zaaldiscussie. De centrale vraag was waar de toegevoegde waarde van deze datagedreven aanpak begint, en soms ook eindigt. Met assistentie van Gerard van der Kolk (NHL Stenden) en Hendrik Jan Hoekstra (Firda) werd nog een tweede ronde ingezet over de rol van educatie van de mens en de interactie met de slimmer wordende machine. Hierbij was de hoofdconclusie dat bedrijven de kennisinstellingen moeten helpen om die educatie te ontwikkelen, al dan niet met AI.

Deze geslaagde middag werd verzorgd door AI Hub Noord-Nederland, FME regio Noord en het Innovatie Cluster Drachten.