Subsidie voor meer industrie 4.0 in het Noorden door project 3D-printkompas

Nieuws | 5 november 2021

3d Printkompas

Vandaag, vrijdag 5 november ontving het project 3D-printkompas een Europese subsidie van maar liefst ruim € 2,4 miljoen. Gedeputeerde Friso Douwstra overhandigde namens de provincie Fryslân, de provincie Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een cheque aan projectleider Johan Pragt van ICD/Astron. Dit subsidiebedrag komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Friso Douwstra: “Samenwerking tussen bedrijven en instellingen in Noord-Nederland maakt innovatie mogelijk. Vaak blijft het bij woorden, maar ik ben blij te zien dat we vanaf vandaag dit prachtige voorbeeld van het project 3D-printkompas mogen ondersteunen.”

3d Printkompas
3d Printkompas

Project van de toekomst
Aan dit project werkt een consortium van verschillende bedrijven en kennisinstellingen uit
Noord-Nederland met als doel het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van
3D-printen en 3D-elektronica binnen Noord-Nederland te verhogen en om innovatieve
toepassingen te realiseren. Daarnaast worden noordelijke mkb-bedrijven ondersteund in het verhogen van hun kennisniveau van deze technologieën. Een onderdeel hiervan is het
opzetten van een Virtual Shared Facility, waarbij alle betrokken partijen gebruik maken van elkaars faciliteiten en infrastructuur voor de technieken 3D-metaalprinten, 3D-kunststof/
composiet printen, 3D-glasprinten en 3D-elektronica. Het verwachte resultaat is een snellere adoptie van deze technologieën. Om de samenwerking blijvend te maken, is er de intentie om een community te creëren voor de regio Noord-Nederland, waarmee een noordelijk
ecosysteem ontstaat.

Het consortium bestaat onder meer uit Rijksuniversiteit Groningen, diverse bedrijven van het Innovatiecluster Drachten, Binder3D en Stichting NHL Stenden Hogeschool. Een volledig overzicht vindt u hier.


Wilt u meer weten over dit project en wat dit voor uw bedrijf kan betekenen?
Ga naar: https://www.icdrachten.nl/3d-printkompas

3d Ontwerpen
3d Ontwerpen
To Bottom Cropped
To Bottom Cropped
Pbf Tehcniek 1