Succesvolle derde ICD sessie

Nieuws | 10 juni 2014

Op woensdag 14 mei is de derde Innovatiecluster Drachten (ICD) sessie met als centraal thema – PDM-PLM – gehouden bij BD Kiestra Lab Automation in Drachten. Doel van deze sessie was het uitwisselen van kennis en ervaring binnen het cluster. De agenda kende twee thema’s: Rapid Prototyping en FFF. Over deze onderwerpen werd onder leiding van Tabe Oldenhuis en Klaas Stuiver enthousiast het gesprek aangegaan door de deelnemers. Het slagen van deze ICD sessie werd door een ieder onderschreven en tevreden gingen de laatste leden rond 7 uur huiswaarts. Na de zomer zal een volgende sessie worden gehouden, waarbij 17 en 19 september als mogelijke data zijn voorgesteld.