Tweede bijeenkomst competence team elektronica & software

Nieuws | 5 november 2013

Het Innovatiecluster werkt voortdurend aan interne en externe bekendheid en betrokkenheid. Daarom worden regelmatig kennisnetwerkbijeenkomsten georganiseerd voor specialisten op divers gebied.

Afgelopen donderdag kwamen voor de tweede keer een 10-tal electronica/software specialisten van de verschillende ICD bedrijven bij elkaar om de kennis op het gebied van elektronica en (embedded) software uit te wisselen. Dit vakgebied is voor bijna alle bedrijven van strategisch en dus cruciaal belang. De groep is op dit moment is de opbouwende fase en leert elkaars (product)omgevingen goed kennen.