Tweede Kamer krijgt briefing over Smart Industry

Nieuws | 11 juni 2014

Op donderdag 5 juni werd de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer nader geïnformeerd over Smart Industry. FME-directeur Beleid Peter Bongaerts gaf een toelichting op de urgentie, impact en breedte van de bevindingen van dit rapport.

Er was veel belangstelling voor deze verdiepingsbijeenkomst, onder andere van Jan Vos enTanja Jadnanasing van de PvdA, Agnes Mulder van het CDA, Michiel van Veen van de VVD en Sharon Gesthuizen van SP.

Tijdens de bijeenkomst Smart Industry kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Toelichting op urgentie, impact en breedte van de bevindingen – Peter Bongaerts (directeur Beleid FME)
  • Inhoudelijk duiding van de ontwikkelingen – Arnold Stokking (TNO)
  • Case ”De eerste stappen op weg naar de smart factory” – Rob Karsmakers (Philips Drachten)
  • Case ”Smartdiaryfarming.nl” – Serge Loosveld (Lely Industries)

Het rapport Smart Industry werd in april 2014 door FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming reeds overhandigd aan premier Mark Rutte en Johanna Wanka, de Duitse minister van onderwijs en wetenschappen.

Lees hier het gehele artikel.

Bron: Engineersonline