Header blauw

Werktuigbowkunde

Masteropleiding

Op 11 november krijgen de eerste afgestudeerden van de tweejarige masteropleiding Mechanical Engineering (Werktuigbouwkunde) aan de Rijksuniversiteit Groningen hun bul. De nieuwe, Engelstalige, ingenieursopleiding biedt studenten de mogelijkheid zich voor te bereiden op een carrière in de digitale en hightechindustrie of in het wetenschappelijk onderzoek. 

De officiële buluitreiking zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de Provincie Fryslân, de gemeente Smallingerland, en het Innovatiecluster Drachten, de samenwerkingspartners in de afstudeerrichting Smart Factories.

Masteropleiding Werktuigbouwkunde

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG)  is in het collegejaar 2019-2020 gestart met de masteropleiding Mechanical Engineering, ofwel Werktuigbouwkunde. Deze ingenieursopleiding valt onder de Faculty of Science and Engineering (FSE) en biedt de afstudeerrichtingen Advanced Instrumentation, Smart Factories en Smart and Green Energy Systems 2022-2023. 

Fabriek van de toekomst

Dankzij de samenwerking tussen de RUG (Campus Fryslân), Innovatiecluster Drachten (ICD), de gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân kon binnen de opleiding Mechanical Engineering de afstudeerrichting Smart Factories worden ontwikkeld. 

Uniek is dat studenten in het tweede jaar van dit programma hun afstudeerproject doen bij een bedrijf dat is aangesloten bij ICD. Zo leidt de RUG samen met de hightechbedrijven studenten op om intelligente, samenhangende en op maat gemaakte productieprocessen te ontwerpen voor de fabriek van de toekomst. 

Technische carrière 

Door deze opzet komen studenten ook gemakkelijker in aanraking met de hightech MKB-bedrijven in de noordelijke regio en kunnen ze ervaren dat ze voor een interessante en uitdagende technische carrière gewoon in Noord-Nederland kunnen blijven. 

Ontwerp nieuwe machine bij Philips Drachten

Een van de afgestudeerden, Johannes Tjepkema, rondde zijn masteropleiding af met een ontwerpopdracht bij Philips Drachten. Hij werkte daar in het R&D-team aan de ontwikkeling van een nieuwe machine. Tjepkema: ‘Ik haalde veel voldoening uit de stageopdrachten die de aangesloten bedrijven van het Innovatiecluster Drachten aanboden! Voor de opdrachten moest ik zelf een plan opstellen, uitvoeren en de juiste mensen erbij betrekken.’

Kwaliteitscontrolesysteem voor baby-artikelen 

Ook Marco Oosterhaven studeert nu af. Hij rondde zowel de masteropleiding Werktuigbouwkunde als Technische bedrijfskunde af. Voor Werktuigbouwkunde deed hij een onderzoeksproject naar de ontwikkeling en toepasbaarheid van een nieuwe piëzoelectrische aandrijver met geheugeneigenschappen. Hij voltooide zijn studie met een ontwerpopdracht bij Philips Drachten, waar hij een kwaliteitscontrolesysteem voor baby-artikelen heeft ontworpen.

‘Voor mij was het ideaal dat ik deze opleiding in het Noorden kon volgen, anders had ik het niet gedaan. Dankzij de hulp van het ICD was het makkelijk om een baan te vinden!’

Marco Oosterhaven

Meer informatie

  • De masteropleiding Werktuigbouwkunde kon worden ontwikkeld dankzij een financiële bijdrage van de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 
  • De feestelijke ceremonie op 11 november vindt plaats in de Lutherse Kerk in Groningen, in aanwezigheid van de hoogleraren Bayu Jayawardhana – opleidingsdirecteur van de masteropleiding Mechanical Engineering van RUG – en Rob Timmermans – vice-decaan van de faculteit FSE – en van Pietie Kloosterman van de Provincie Fryslân, burgemeester Jan Rijpstra en Wim Burgers van de gemeente Smallingerland en Joost Krebbekx, programmamanager van Innovatiecluster Drachten.