Nieuwe aanwinst voor ICD: GeTech

Nieuws | 10 oktober 2022

Op 11 oktober trad GeTech toe tot het Innovatiecluster Drachten. Daarmee komt het aantal hightechbedrijven dat bij het cluster is aangesloten op 22.

Om de toetreding officieel te maken, organiseerde het ICD een ceremonie in aanwezigheid van Henk Smid, penningmeester van het ICD, Jan Geerts, CEO van GeTech, Burgemeester Cees Bijl en wethouder Jan Schipper, vertegenwoordiger namens de gemeente Midden Drenthe en burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Smallingerland. Als vervanger van de ICD-voorzitter ondertekende Henk Smid vandaag de samenwerkingsovereenkomst en volgens de traditie gebeurt dit op elkaars rug. 

Tekenen van samenwerkingsovereenkomst ICD - GeTech

Jan Geerts: “Elke dag ontstaan er nieuwe kansen om dingen beter te doen. Als innovatieve organisatie zijn we daar voortdurend mee bezig. Onze samenwerking met de andere ICD-bedrijven zal ons zeker helpen om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren.” 

Jan Rijpstra over de toetreding: “Met deze verbindende structuur verankeren we de omgevingsvisie en worden de bedrijven, het onderwijs en de overheid sterker door samenwerking. Hiermee bouwen we aan een brede welvaart en zetten we Noord-Nederland beter op de kaart.”

Jan Schipper: “We zijn vaak bescheiden in het noorden, maar we hebben samen iets goeds opgebouwd en met de toetreding van GeTech heeft het ICD er weer een sterke verbinder bij.”

Een korte kennismaking met dit bijzondere bedrijf.
GeTech is een mooi voorbeeld van een regionaal Drents bedrijf (MKB) dat een mondiale positie heeft opgebouwd in een nichemarkt: gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en het meten van gereedschap en (vorm)controlemallen voor 3D-gevormde pijpen in de automobielindustrie en aerospace. Deze pijpen worden gebruikt in de motoren en installaties voor klimaatregeling van bekende automerken en in de straalmotoren van vliegtuigen. Naast vormcontrole doet GeTech ook andere soorten inspecties, zoals vision checks. Het bedrijf beschikt over eigen ontwerp- en productiecapaciteit met gebruik van zwaar geautomatiseerde verspanende bewerkingsmachines, die bediend worden door operators van minimaal MBO-niveau 3. Daarnaast gebruiken ze CAD-software Inventor, wat het mogelijk maakt om alle gangbare gegevensformaten te verwerken.  

Het bedrijf wil in de komende jaren verder automatiseren en wil daarin graag samenwerken met ICD-bedrijven Stork Turbo Blading en NTS Norma.

In hetzelfde pand huist ook Binder 3D, een 100% zusterbedrijf. Ook dit bedrijf heeft nauwe contacten met het ICD en is partner in het project 3D Print Kompas waar het de link is naar MKB bedrijven die een eerste stap zetten op het gebied van 3D-printen.

Het management van GeTech heeft oog voor de omgeving waarin zij actief is en draagt daar graag aan bij. Veel activiteiten van het ICD werden ook door GeTech ondernomen, waardoor het bedrijf heel goed past in de filosofie en werking van het ICD. 

Intrede GeTech - Jan Geerts
Jan Geerts – CEO GeTech
Intrede GeTech - Jan Rijpstra
Burgemeester Jan Rijpstra
Intrede GeTech - Wethouder Midden Drenthe Jan Schipper
Wethouder Midden Drenthe Jan Schipper
Intrede GeTech - Henk Smid, CEO Variass
Henk Smid, Penningmeester ICD en CEO Variass Group
Intrede GeTech bij ICD
Intrede GeTech - tekenen van het contract
Tekenen van het contract door Jan Geerts met Henk Smid
Intrede GeTech - uitleg controlemallen voor de auto-industrie en aerospace.
Uitleg controlemallen voor de auto-industrie en aerospace door Alco Poppenga