Mini-symposium Predictive maintenance

Activiteit

27-10-2022

Mini-symposium Predictive maintenance

  • 13:00 - 17:00
  • SKILL, Oliemolenstraat 5, Drachten
  • Drachten

Op 27 oktober 2022 organiseert het Innovatiecluster Drachten in samenwerking met AI-Coalitie Noord-Nederland en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een mini-symposium over Predictive maintenance

Aihub Logo Partner Lijn Fc V10 3
Rijks Universiteit Groningen
Ned Sih Nn Logo In Kleur

Deze kennissessie biedt vertegenwoordigers van bedrijven en professoren de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over o.a. interessante onderwerpen die gerelateerd zijn aan AI, kunstmatige intelligentie en projectontwikkeling in Nederland.

Ook worden er lezingen gegeven door sprekers uit het bedrijfsleven, zoals KxA, KLM, Schaeffer, en professoren van de RUG. Zie het programma hieronder. 

Iedereen met interesse in het onderwerp is welkom en kan zich aanmelden.

Datum & tijd: 27 oktober 2022 van 13.00 – 17.00 uur

Locatie: SKILL-gebouw, Oliemolenstraat 5 in Drachten

Aanmelden: Aanmelding is gesloten.


Programma

13.00 uur  Welkomstwoord
13.15 uur  Presentatie ‘Life extension bearings: From manufacturer to services’ door Dennis Fischer van Schaeffler           
13.45 uur Presentatie ‘Calculating predictive maintenance, methods and results’ door Kjeld vd Schaaf van KxA                     
14.15 uur Introductie professoren RUG              
14.45 uur Pauze 
15.15 uur Presentatie ‘predictive maintenance in practice, a journey from an airline industry perspective”         
15.45 uur Presentatie ‘National developments on projects’ door Bart Beima, AI-Coalitie Noord-Nederland                   
16.15 uur Afsluiting met borrel en hapjes


Mini-symposium on Predictive maintenance

In collaboration with AI Coalition Northern Netherlands and University of Groningen (RUG), Innovation Cluster Drachten will organise a mini-symposium on Predictive maintenance on 27 October 2022.

During this knowledge session company representatives and professors have the opportunity to exchange views on interesting topics related to Artificial Intelligence and project development in the Netherlands.

Lectures are also given by speakers from the business community, such as KLA, KLM, Schaeffer, and professors from the University of Groningen.

Anyone interested in the subject is welcome and can register for this event.

Date & time: October 27, 2022 from 13.00 – 17.00 hrs

Location: SKILL building, Oliemolenstraat 5 in Drachten

Registration: The registration is closed.


Programme

13.00 hrs  Welcome

13.15 hrs  Presentation ‘Life extension bearings: From manufacturer to services’ by Dennis Fischer van Schaeffler

13.45 hrs Presentation ‘Calculating predictive maintenance, methods and results’ by Kjeld vd Schaaf of KxA

14.15 hrs  Introduction professors RUG

14.45 hrs  Break

15.15 hrs  Presentation ‘predictive maintenance in practice, a journey from an airline industry perspective”

15.45 hrs  Presentation ‘National developments on projects’ by Bart Beima, AI Coalition Northern Netherlands

16.15 hrs  Closing with drinks and snacks