Innovationscluster Drachten und Hochschule Emden Leer bündeln ihre Kräfte


Logo Overzicht

Een Interreg project om de lange termijn relatie tussen Innovatie Cluster Drachten bedrijven en Hochschule Emden Leer te ontwikkelen, hierbij geholpen door het International Welcome Centre North, om internationale studenten hun afstuderen/stage te laten doen bij de ICD bedrijven.

Vers. August 2023interreg Poster Version Englisch 2.1

International verbunden

Ein Interreg-Projekt zur Entwicklung einer langfristigen Beziehung zwischen Unternehmen des Innovatie Clusters Drachten und der Hochschule Emden Leer, unterstützt durch das International Welcome Centre North, welches Studierenden aus Nicht-EU Staaten hilft, Praktika in ICD-Unternehmen zu absolvieren.

Vers. August 2023interreg Poster Version German1

International connected

An Interreg project to develop the long term relationship between Innovatie Cluster Drachten companies and Hochschule Emden Leer, assisted by the International Welcome Centre North, by helping international students to do their internships at ICD companies.

Vers. August 2023interreg Poster Version Englisch 2.2