Afvaardiging van ministerie Economisch Zaken bezoekt ICD-bedrijven

Nieuws | 17 februari 2022

V.l.n.r.: Binne Visser (ICD), Adriaan Beenen, Focco Vijselaar, Joost Krebbekx (ICD), Allard van Dijk en Jos Darwinkel
V.l.n.r.: Binne Visser (ICD), Adriaan Beenen, Focco Vijselaar, Joost Krebbekx (ICD), Allard van Dijk en Jos Darwinkel

Op vrijdag 11 februari bezocht Focco Vijselaar, Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische zaken en Klimaat een aantal ICD-bedrijven. Hieraan namen Allard van Dijk, Sr. adviseur bij het ministerie van Economische Zaken regio Noord, Adriaan Beenen, Regioambassadeur Noord en Jos Darwinkel, Sr. beleidsmedewerker team Noord van de ministeries van EZ en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook deel.

De bedrijfsbezoeken vonden plaats bij Sparck Technologies en Philips in Drachten, gevolgd door een rondleiding in het Shared Knowledge Innovation Learning Lab (SKILL), en werd afgesloten bij Beenen in Heerenveen. 

Bij Sparck gaf CPO Piet Fellinger een presentatie over Sparc Technologies BV met aansluitend een demo met de continu variabele verpakkingsmachine, de CVP Everest, 

en over de doelen, prestaties van de ICD-hightechbedrijven in het noorden. Daarnaast besprak hij de mogelijkheden voor kansen en verbeteringen, vooral op het gebied van digitalisering zoals e-fulfilment (online producten bestellen), op afstand bedienbare en onderhoudbare systemen, betere software voor cybersecurity en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ontwikkeling van de CVP sluit hier naadloos bij aan.   

Naast samenwerking tussen de bedrijven in Noord-Nederland, wil het ICD zich ook meer richten op wereldwijde maatschappelijke onderwerpen. Door de Sustainable Development Goals (SDG’S) van de VN worden overheidsdoelstellingen steeds belangrijker. Deze onderwerpen genieten veel belangstelling onder studenten, evenals de ontwikkelingen voor industrie 4.0, en velen van hen onderzoeken de mogelijkheden voor een stage of werk bij de hightechbedrijven in het noorden. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, HBO, MBO, de provincie, gemeente en bedrijven investeren de ICD-bedrijven voortdurend in het noordelijke ecosysteem om de juiste mensen aan te trekken.

Özkan Tece, site- & operations manager bij Philips Drachten gaf in het SKILL-gebouw een presentatie over de ontwikkelingen bij Philips. In Drachten vindt de innovatie en productie plaats van vele consumentenproducten. Samenwerking is daarbij van groot belang, omdat successen vooral via partnerschappen en kennisdeling behaald worden. Bij R&D ligt de focus op persoonlijke gezondheid. Het aanwezig zijn van zowel innovatie als productie op de site zorgt voor veel synergie. In de productiehallen van Philips worden naast scheerapparaten en One Blades ook fopspenen en drinkflessen voor zuigelingen (AVENT) gemaakt via geautomatiseerde processen. Tijdens de rondleiding in de fabriek vertelde Binne Visser, manager Engineering Philips Drachten over de operationele processen. Sinds 2011 wordt een groot deel van de productie door meer dan 350 robots gedaan, die worden aangestuurd door operators. In de fabriek en op kantoor werken mensen uit zo’n 35 verschillende landen. Op de afdeling prototyping wordt een speciale technologie gebruikt om in een korte tijd innovatieve producten te maken en te testen.                            

Bij Beenen gaven Alex van Dalen (managing director) en Thom Verwater (Hoofd R&D) een presentatie over Beenen. Het bedrijf Beenen ontwerpt en realiseert complete besturingsinstallaties voor de industrie, infra- en watertechnologie, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Verder is AI een belangrijk innovatiethema voor nieuwe ontwikkelingen. Hierbij is de hulp van HBO- en WO-studenten cruciaal. Beenen is zeer actief in stagebegeleiding voor afstudeerders. Van de 80 studenten die de afgelopen drie jaren bij hen werkten, zijn er 30 in dienst getreden.

Uiteraard kwam ook de kracht van het Innovatiecluster Drachten aan bod. Het ICD is een samenwerkingsverband van 22 noordelijke hightechbedrijven waar 4300 fte werken. De bedrijven werken iedere dag aan innovatie van producten, zijn zelfscheppend en hebben een indrukwekkende (connected) installed base over de hele wereld van meer dan 250.000 verbonden systemen. De ICD-bedrijven werken samen op het gebied van de zogenaamde High Tech Big Five: 3D-metaalprinten, remote sensoring & big data, vision & deeplearning, robotica en duurzame aandrijving. De bedrijven bieden stageplaatsen en werk aan studenten afkomstig van het MBO, HBO en universiteiten (van RuG naar TuG = Technische Universiteit Groningen). Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding waarbij in de sectie panelenbouw zichtbaar was hoe nijpend de leveringsproblemen op dit moment zijn. 

Na afloop complimenteerde Focco Vijselaar het ICD over de organisatie en inhoud van het bezoek. Hij zei bijzonder onder de indruk te zijn van de aanwezige technologische kennis, innovatie en de manier waarop er wordt samengewerkt. Dit biedt mogelijkheden voor zowel het ICD als de aangesloten bedrijven om te groeien en om aantrekkelijke te zijn en blijven voor technisch talent.