Best bewaarde geheim van Dwingeloo ‘brings you the universe’

Nieuws | 2 oktober 2017

Kor Visscher (l) ondertekent samenwerking met ASTRON onder toeziend oog van professor Carole Jackson

Tot genoegen van wethouder Erik van Schelven van gemeente Westerveld. ,,ASTRON behoort tot de top 3 van de wereld in de radioastronomie en is het best bewaarde geheim van Dwingeloo. Daarom is het prachtig dat ASTRON nu onderdeel is van deze geweldige Noord-Nederlandse samenwerking van high tech bedrijven.’’

ASTRON combineert high end wetenschappelijk onderzoek met het zélf ontwikkelen en maken van niet bestaande high tech machines, supercomputers en onderdelen. Jackson noemt haar bedrijf dan ook een ‘innovation powerhouse’. ,,We are a signpost in the world and working on highly ambitious projects, both in technical and scientific fields. We work together with partners from all over the world and I hope we will contribute to the knowledge and expertise of the high tech companies in Northern Netherlands to meet our ambitions.’’

Vitale maakindustrie

Wethouder Roel Haverkort (gemeente Smallingerland), een van de founding fathers van het bedrijvencluster, benutte deze gelegenheid om te benadrukken hoe belangrijk het is om de regio als innovatief technologisch en kennisintensief op de kaart te zetten. ,,Het stimuleren van de Noordelijke samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van High Tech Systems & Materials is een speerpunt voor Innovatiecluster Drachten. Zo proberen onze bedrijven de maakindustrie vitaal te houden en daarmee interessant te blijven voor jong talent. Dat is essentieel voor de economische ontwikkeling van onze regio. Daarom willen wij de regionale samenwerking versterken en verbinden we bedrijven die een snelheid van handelen hebben en kennis over en weer uitwisselen.’’

Slimme mensen

,,Het creëren van een aantrekkelijk klimaat waar met plezier gewerkt, gewoond en gestudeerd kan worden is meer dan voorheen belangrijk voor Noord-Nederland’’, vult Kor Visscher, voorzitter van Innovatiecluster Drachten, de wethouder aan. ,,Het aantrekken van hoog opgeleid personeel voor de regio en het uitwisselen van kennis en ervaringen zijn daarbij onze concrete doelen. Dit moet met meer urgentie dan een aantal jaar geleden omdat er een toenemend gemeenschappelijk probleem is met de werving van toekomstig technisch toptalent. Er zijn immers meer slimme mensen buiten onze bedrijven dan erin. Ik verwacht dan ook dat het steeds lastiger wordt om talent, van alle niveaus, naar de bedrijven te krijgen, zeker ook in concurrentie met andere technische regio’s.’’

Zelf maken

In de rondleiding wordt duidelijk hoe uniek ASTRON is en waarom ze een logische partner voor Innovatiecluster Drachten is. ,,Wij stellen soms vragen voor onderdelen of producten aan de industrie die ze zelf nog niet kan leveren. Dan is de enige optie om ze zelf te maken. Dat kunnen we alleen niet zonder samenwerking’’, vertelt Gert Kruithof, hoofd van de afdeling Research & Development. ,,We kunnen geen Lofar of SKA bouwen zonder samenwerking met de industrie. Onze spullen die in moerassen of woestijnen staan en in de ruimte worden gebruikt, moeten 50 jaar meekunnen. Die kennis hebben we niet en dus is samenwerking met anderen noodzakelijk.’’

Ruimteweerbericht

ASTRON is zeker niet van plan om alleen ‘te halen’. Kruithof: ,,Het heelal zit zo boeiend in elkaar, dat we dagelijks dingen zien die we nog niet eerder hebben gezien. Wat voor ons ruis is, kan voor anderen data zijn. Wij kunnen met onze techniek bijvoorbeeld satellieten kalibreren en daarmee gps-signalen nog nauwkeuriger maken voor bijvoorbeeld agricultuur. En met Lofar kijken we dwars door alle storing heen. Zo kunnen we zonactiviteit zien, zeg maar het ruimteweer. We zijn nu zo ver dat we een zogenaamd ruimteweerbericht kunnen afgeven. Dat is belangrijk als je weet dat radiocommunicatie en elektriciteitsnetten kunnen uitvallen bij heftige zonactiviteiten. Als je weet wanneer de straling je netwerk schaadt, dan kun je hier rekening mee houden.’’