Bijeenkomst kenniskring Manufacturing Engineering

Nieuws | 24 maart 2015

Op 2 maart vond er binnen het innovatiecluster Drachten een kenniskring plaats voor het vakgebied Manufacturing Engineering. Tijdens de vorige bijeenkomst bij Philips werd afgesproken dat we de kenniskring afwisselend zullen organiseren bij de verschillende bedrijven uit het netwerk, waarbij verschillende onderwerpen aan de orde zullen komen. Deze keer werd de bijeenkomst gehouden bij Neopost Technologies in Drachten. Er was een goede opkomst met afgevaardigden van Photonis, Delta Instruments, BD Kiestra, Neopost en Variass.

Hoofdthema van de middag was ‘Design for Assembly’. Eerst maakten alle deelnemers kennis met de fabriek en de producten van Neopost tijdens een rondleiding. Hierbij werd stilgestaan bij de afdeling parts production, de voormontage cellen, de snelloper lijn en het nieuwste product, de cvp500. Daarna volgde een presentatie over industrialisatie bij Neopost en op welke manier het industrialisatie team het ontwerp kan beïnvloeden tijdens de projectfases. Ook werd er daarbij stilgestaan hoe Neopost gebruik maakt van het product lifecycle management systeem WindChill en gerelateerde tools om nieuwe producten en wijzigingen in goede banen te leiden. Op dit moment werkt men er bij Neopost hard aan om de R&D engineering bom associatief te koppelen met een manufacturing bom. Hierbij is het mogelijk om voor R&D en de fabriek(en) een geheel andere structuur op te zetten van een product, waarbij visueel zichtbaar wordt waar een wijziging in de R&D bom aangrijpt in de manufacturing bom.

Hierna volgde een interessante presentatie door Fred Hettinga over de methodiek die hij gebruikt bij het realiseren van Design for Assembly. Rode draad in dit verhaal was de DFA sheet die tijdens reviews kan worden ingevuld om te toetsen of een ontwerp voldoet aan de eisen voor DFA. Tot slot liet Fred ons zien hoe Neopost montage instructies maakt op basis van het pakket Creo Illustrate dat gebruik maakt van de associatief gekoppelde bom uit het PLM pakket. Door gebruik te maken van dit pakket en een associatief gekoppelde bom, wordt direct zichtbaar welke wijzigingen in de exploded views moeten worden doorgevoerd indien het ontwerp en de engineering bom wijzigen.

Volgende keer zal de bijeenkomst plaatsvinden bij BD Kiestra en zal onder andere worden stilgestaan bij de layout van de fabriek.