Demcon versterkt ICD

Nieuws | 26 maart 2024

Samenwerking voor regionale groei

We zijn verheugd om aan te kondigen dat Demcon, een vooraanstaand bedrijf in technologische innovatie, onlangs is toegetreden tot het Innovatiecluster Drachten (ICD). Deze samenwerking markeert een belangrijke mijlpaal voor de technologische gemeenschap in Noord-Nederland en belooft spannende kansen voor regionale groei en ontwikkeling.

Op 25 maart 2024 vierde het cluster deze strategische samenwerking, waarbij ca. 40 gasten, waaronder prominente vertegenwoordigers van de Rijksuniversiteit Groningen en Zernike Campus, aanwezig waren. De ceremonie omvatte inspirerende bijdragen van lokale burgemeesters, ICD-leden en Lars de Groot, Managing Director van Demcon Industrial Systems Groningen.

Img 7372 2
Lars de Groot, Demcon Industrial Systems Groningen

Lars de Groot benadrukte het belang van deze samenwerking en verklaarde: “De uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, vereisen diepgaande samenwerking tussen diverse bedrijven. Demcon is enthousiast om toe te treden tot het ICD en bij te dragen aan innovatie en vooruitgang in Noord-Nederland.

Img 7376 2
Burgemeester Rijpstra, gemeente Smallingerland

Burgemeester Rijpstra van de gemeente Smallingerland benadrukte het belang van de samenwerking door te zeggen: “Dit cluster staat symbool voor het krachtige samenspel van bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden, met als gezamenlijk doel het versterken van de positie van Noord-Nederland binnen de sector van high tech systemen en materialen.”

Img 7380 2
Burgemeester Schuiling, gemeente Groningen

Burgemeester Schuiling van de gemeente Groningen voegde toe: “Het verheugt mij dat Demcon Groningen nu onderdeel is van het Innovatiecluster Drachten. Deze stap versterkt niet alleen ons innovatiecluster, maar illustreert ook het onbegrensde denken dat essentieel is voor regionale groei en samenwerking.

Img 7386 2
Links: Binne Visser, voorzitter ICD
Img 7396 2
Ceremoniële ondertekening met een symbolische rugdekking voor deze samenwerking.
Img 7405 2
Binne Visser (Philips Drachten en voorzitter ICD)- Lars de Groot (Demcon Industrial Systems Groningen)

Demcon en ICD nodigen de gemeenschap uit om deel te nemen aan deze nieuwe fase van innovatie en samenwerking, gericht op het realiseren van duurzame vooruitgang en technologische ontwikkeling in het Noorden.

Img 7366 2
Img 7368 2
Img 7374 2

Laten we samen bouwen aan een bloeiend ecosysteem voor technologische innovatie in het Noorden!