Een warm welkom voor Spark Holland bij het ICD

Nieuws | 26 september 2023

Img 3685
Florian van der Hoeven – Spark Holland

Het Innovatiecluster Drachten (ICD) heeft er een waardevolle partner bij. Op donderdag 21 september is Spark Holland officieel toegetreden tot het ICD, een belangrijke gebeurtenis die werd gevierd met motiverende toespraken en het symbolisch ondertekenen van het samenwerkingscontract op elkaars rug. Deze samenwerking belooft een nieuwe fase van innovatie en kennisdeling, die zowel voor Spark Holland als andere bedrijven binnen het cluster van groot belang zal zijn.

Een blik op de toetredingsceremonie

De feestelijke toetreding vond plaats bij Spark Holland in Emmen, waarbij de genodigden ook werden getrakteerd op een interessante rondleiding door het bedrijf. De ceremonie werd geopend door Florian van der Hoeven, CEO van Spark Holland, die de verwachtingen en ambities voor deze samenwerking benadrukte. De toetreding tot het ICD is een belangrijke strategische beweging voor Spark Holland, dat al meer dan 40 jaar een prominente rol speelt in de industrie van geavanceerde monster-introductiesystemen en oplossingen voor analytische instrumentatie.

Joost Krebbekx, de programmamanager van het ICD, sprak over de onschatbare waarde van samenwerking, kennisdeling en het verwelkomen van externe expertise. Hij benadrukte de betrokkenheid van de gemeente bij het cluster en de intentie om samen te werken op diverse niveaus, van lokaal tot nationaal.

Img 3698
Wethouder Sipke Hoekstra – gemeente Smallingerland

Joost stelde vervolgens wethouder Sipke Hoekstra van gemeente Smallingerland voor, die een hartstochtelijke toespraak hield over de betekenis van het ICD voor de gemeente en voor heel Nederland. Hoekstra benadrukte dat het ICD een cruciaal platform is voor het verbinden van bedrijfsleven, onderwijs en beleid, niet alleen op gemeentelijk, maar ook op provinciaal en wellicht zelfs nationaal niveau. Hij uitte zijn overtuiging dat de bijdragen aan verdere ontwikkelingen en innovaties een meerwaarde hebben voor andere partners.

Hoekstra belichtte ook de gedeelde doelen voor de komende jaren, die volgens hem gezamenlijk bereikt kunnen worden door zowel grote bedrijven als het MKB, onderwijsinstellingen en de overheid.

De wethouder benadrukte het belang van de ontwikkeling van de maakindustrie voor de brede welvaart en de essentiële rol van korte lijnen tussen het bedrijfsleven en opleidingsinstituten hierin. Hij sprak de hoop uit dat steeds meer Noordelijke partners het belang hiervan inzien en dat de ontwikkeling zich ook in de toekomst zal doorzetten.

Hoekstra sloot af met de woorden: “Laten we vandaag stilstaan bij deze samenwerking en het is mooi dat jullie daaraan deel gaan nemen. Wij kijken uit naar deze samenwerking en de synergie die dan straks tussen de bedrijven verder ontstaat. Wij wensen jullie veel succes!

Img 3707
Wethouder Guido Rink – gemeente Emmen

Guido Rink, wethouder van gemeente Emmen, onderstreepte eveneens het belang van een sterk Noord-Nederlands ecosysteem. Hij benadrukte dat de toetreding van Spark Holland tot het ICD voordelen oplevert voor de hele regio en spoorde aan tot verdere samenwerking en gezamenlijke inspanningen.

Binne Visser, voorzitter van het ICD, sloot af met een belichting van de praktische kanten van de samenwerking, inclusief overeenkomsten omtrent intellectueel eigendom en gedeelde verantwoordelijkheid voor innovatie. Hij eindigde met warme wensen voor alle betrokken partijen en uitzicht op een succesvolle samenwerking, waarna de ceremonie werd afgesloten met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, gevolgd door een rondleiding en een gezellig samenzijn met een drankje.

Img 3727
Florian van der Hoeven en Binne Visser – Voorzitter ICD

Waarom Spark Holland?

Spark Holland is een toonaangevend bedrijf met diepgaande vakkennis op het gebied van elektronica, mechanica, assemblage en chemie. Hun intensieve samenwerking met zowel internationale OEM- als lokale ontwikkelingspartners maakt hen een ideale aanvulling op het Innovatiecluster.

“Ik ben ervan overtuigd dat het waardevol is om te leren van andere bedrijven in verschillende sectoren”

Florian van der Hoeven.

Toekomst en Samenwerking

De samenwerking tussen Spark Holland en het ICD belooft veel goeds voor de toekomst. De toetreding tot het cluster is een krachtige stap vooruit voor het gehele Noord-Nederlandse ecosysteem. Het onderstreept het belang van samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om innovatie en ontwikkeling te bevorderen.

Meld je aan voor het laatste High-tech nieuws en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het ICD.
Samen gaan we voor innovatie en succes!