Hanzehogeschool Groningen en ICD: samen leren, werken en lesgeven

Nieuws | 9 juli 2020

Ondertekening samenwerking met Hanzehogeschool Groningen

Donderdag 2 juli ondertekenden Henk Pijlman en Binne Visser hiervoor een overeenkomst. ,,Noord-Nederland als Europees voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.’’

De arbeidsmarkt krimpt en zowel de zorg als de technieksector vragen straks elk vier van de tien werknemers. ,,Die zijn er niet, als je bedenkt dat er per jaar vijfduizend arbeidsplaatsen in Noord-Nederland verdwijnen vanwege demografische ontwikkelingen’’, aldus Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. ,,Het vraagt om creatieve oplossingen om onze kenniseconomie op een hoogwaardig en gezond peil te houden. Samenwerking met het bedrijfsleven ligt dan voor de hand.’’ Dat zien de hightechbedrijven van Innovatiecluster Drachten ook. Zij verwachten een teruggang in het aantal sollicitanten. Volgens Binne Visser, voorzitter van de samenwerkende hightechbedrijven, wordt de bevolkingskrimp in Noord-Nederland onderschat. ,,Niemand heeft het in de gaten omdat zo langzaam gaat, maar de dalende lijn is ingezet. De komende jaren gaan veel werknemers met pensioen en blijft de aanwas van nieuwe, jonge mensen achter bij de vraag uit de bedrijven.’’ 

Werken en lesgeven

Hetzelfde geldt voor het onderwijs, waar leemtes ontstaan doordat meer docenten met pensioen gaan dan erbij komen. Hoe blijft er voldoende aanwas van nieuwe medewerkers en hoe kan de instroom van technisch onderwijzend personeel worden gewaarborgd? Met de snelle technologische ontwikkelingen is het volgens Visser belangrijk dat medewerkers naast hun dagelijks werk ook les gaan geven. ,,Bedrijven zijn hier nog nauwelijks mee bezig, maar ik voorzie dat we een tijd krijgen waarin medewerkers drie dagen werken en twee dagen onderwijs geven’’. Dat klinkt Peta de Vries, Dean van het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool Groningen, als muziek in de oren. ,,We moeten nóg meer toe naar geïntegreerd onderwijs waarin werken, leren en lesgeven samenkomen. Samen of apart is echt geen issue meer.’’ De eerste stappen zijn inmiddels gezet. De opleiding Associate Degree Mechatronica smaakt naar meer.

Urgentie

In Europa is geld beschikbaar voor kennisontwikkeling die Noord-Nederland een voorsprong kan geven. ,,Laten we als industrie en onderwijs hier samen een gezicht aan geven. De kansen liggen er met de Smart Industrie Hub’’, aldus De Vries. De grote digitale vraagstukken die op de regio afkomen vragen om een gezamenlijke aanpak. Die urgentie voelt Visser ook. ,,Als industrie hebben we een belangrijke rol om het Noorden verder te brengen. Met een duidelijk profiel van bijvoorbeeld sensoring, imaging en huge data, kunnen we ons bovendien onderscheiden van andere regio’s, wat helpt bij de Europese zichtbaarheid.’’

Samenwerking

De komende maanden krijgt de strategische samenwerking tussen Hanzehogeschool en Innovatiecluster Drachten verder inhoud. Human capital is een van de belangrijkste onderwerpen met de AD mechatronica als een van de mogelijkheden voor medewerkers van de hightechbedrijven om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast wil de school met research bijdragen aan de belangrijkste onderwerpen die binnen de hightechbedrijven spelen.