High-tech Safari’s voor bètastudies populair

Nieuws | 22 maart 2022

In maart vonden er twee High-tech Safari’s plaats. Een op 3 maart bij de faculteit Technische Natuurkunde en de tweede op 11 maart bij de faculteit Wiskunde en Computerwetenschap aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Een aantal sprekers van ICD-bedrijven gaven lezingen van 45 minuten en leidden workshops over open innovatie, duurzaamheid, intellectueel eigendom, robotica en landsverdediging en veiligheid. De deelnemende bedrijven waren Photonis, ZiuZ, Philips, BD, Sparck, SRON, Beenen, Variass, De Wulf, Astron en Resato. Bij iedere safari waren er zo’n 180 studenten aanwezig, verspreid over vijf collegezalen. De opkomst was groot, het was dan ook een verplicht onderdeel voor de studenten. 

Joost Krebbekx van het ICD opende de safari plenair en gaf een algemene toelichting over de activiteiten van het ICD, de doelen en op welke manier dit aansluit bij de genoemde studies. Tijdens de lezingen en workshops kwam vooral de vertaalslag naar de praktijk aan bod. De ICD-bedrijven nemen deel aan de VN-doelen voor Duurzame Ontwikkeling (SDG’s) en met name SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur. Daarnaast dragen ze bij aan de doelen: Geen honger, Goede gezondheid en welzijn, Schoon water en sanitair, Betaalbare en duurzame energie, Klimaatactie, Vrede, justitie en sterke publieke diensten. Allemaal zeer actuele onderwerpen die de studenten aanspreken en die aansluiten bij hun studie. Aan het eind van hun collegeperiode leveren zij een werkstuk in over de onderwerpen die tijdens de safari ter sprake kwamen.

The Innovatiecluster Drachten Enabler Of 6 Sgds

Een van de workshops ging over Technologie en Ethiek, die al tijdens meerdere safari’s aan bod kwam en in 2021 door circa 450 studenten van de RuG, Hogeschool Windesheim en NHL Stenden werd gevolgd. Een andere workshop ging over Ethiek en samenwerken. Hierin werd onder meer besproken dat er tegenwoordig geen concurrentie bestaat tussen bedrijven, maar tussen toeleveringsketens van bedrijven. Samenwerken is dus een strategische competentie voor bedrijven onderling. Zo kunnen ze gebruik maken van elkaars kennis en kracht om maximaal voordeel te behalen voor beide ondernemingen. Een derde workshop ging over Ethiek en Duurzaamheid, waarin verschillende factoren aan bod kwamen, zoals CO2-uitstoot, energie en gebruik van materialen. En hoe kun je als bedrijf voldoen aan de steeds grotere vraag en maatschappelijke drijfveren voor duurzame producten. De vierde workshop ging over Ethiek en Intellectueel Eigendom. Dit laatste is vooral van toepassing op bedrijven die hun innovatieve producten willen beschermen tegen kopiëren. Vaak gebeurt dit met meerdere patentaanvragen voor één product.

4 Types Of Intellectual Property To

Ook was er een workshop over Ethiek en beveiliging. Hierin werden de afwegingen besproken die overheden en bedrijven maken om hierin een goede balans te vinden. 

Van Frans Nederlandse Strijd
Visual Intelligence

De laatst te noemen workshop ging over Ethiek en robotisering. Robots worden steeds minder een bedreiging voor menselijke arbeid. Ze nemen vaak het repeterende en zware of gevaarlijk werk over en worden daarbij door mensen aangestuurd. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en draagt bij aan de mogelijkheid voor een kortere werkweek.

Icd Connected To The World