Hightechbedrijven enthousiast over Techniek Tastbaar

Nieuws | 25 februari 2020

‘Er zijn steeds minder jongens met de schroevendraaier in hun achterzak’

Interview met Petra Lambert, regiocoördinator bij Jetnet & Technet

Jongeren enthousiast maken voor een baan in de techniek is belangrijk. Want techniek biedt oplossingen voor grote maatschappelijke problemen. Denk aan het klimaat, de leefbaarheid van steden en gezondheidszorg. Om in de toekomst óók voldoende personeel te hebben doen onze hightechbedrijven mee aan Techniek Tastbaar. Dé leukste promotie van techniek bij de jeugd in Noord-Nederland.

Bedrijven lopen er warm voor. Ook die van Innovatiecluster Drachten. Want in plaats van eindeloos vergaderen hoe je jongeren enthousiast maakt voor techniek, biedt Jet-Net & Technet een praktisch en doeltreffend concept: Techniek Tastbaar. ,,Leerlingen brengen hun ouders mee naar de bedrijven en beleven iets heel anders dan op school’’, vertelt Petra Lambert, regiocoördinator bij Jetnet & Technet. Zij organiseert, samen met projectleider John van Mierlo, Techniek Tastbaar. En met succes. Ook de ICD-bedrijven zijn enthousiast. ,,Samen met docenten van basisscholen en voortgezet onderwijs en bedrijven in de buurt organiseren we een doedag. Hier kunnen leerlingen proeven aan technische snufjes, maar ook kennismaken met bijvoorbeeld lassen en draai- en freeswerk. Zo laten bedrijven zien wat ze doen en worden kinderen enthousiast voor techniek.’’

Enthousiasme

Dat is precies waar de meeste scholen hulp bij kunnen gebruiken, het overbrengen van enthousiasme voor techniek. Daarom staat de doedag niet op zichzelf en is de opvolging ervan in de klas erg belangrijk. ,,Er zijn scholen die voor loopbaanoriëntatie een speciale opdracht van deze dag maken. Hierdoor oriënteren leerlingen zich nog bewuster op hun school- en beroepskeuze. Kinderen interviewen bijvoorbeeld drie bedrijven en maken een video. Dan is het mooi als de mentor zegt: de video’s die jullie hebben gemaakt bekijken we gezamenlijk en bespreken we. Dan is er aandacht voor techniek in de klas en wordt er gesproken over de kansen en mogelijkheden.’’ Jammer genoeg heeft Lambert geen regie op zo’n les. ,,Het hele proces tot en met het event organiseren wij. Daarna is het aan de school om er een vervolg aan te geven. We dringen erbij scholen op aan dat ze de dag voorbereiden, dat er voldoende kinderen komen en dat er na afloop in de klas over wordt gesproken. Dat maakt het plaatje compleet en heeft het meeste effect.’’

Schroevendraaier

Deze werkwijze klinkt kwetsbaar, maar werkt goed. ,,We geven scholen trainingen hoe je samen met leerlingen kunt kijken naar drijfveren en motieven en hoe je dit kunnen koppelen aan techniek. Zo krijgen leerkrachten inzicht en kunnen ze beter met hun leerlingen in gesprek. Vroeger sprak je alleen met jongens die de schroevendraaier bij wijze van spreken in de achterzak droegen. Deze jongens zijn er steeds minder, bovendien hoef je die niet te verleiden. Het gaat vooral om de andere kinderen, dat zij ook van jongs af aan met techniek in aanraking komen. Bijvoorbeeld door ze technische vraagstukken te laten oplossen, waarbij je taal en rekenen integreert zodat ze levendig en contextrijk onderwijs krijgen. Het is een proces dat moet groeien en langzaam maar zeker onderdeel wordt van het curriculum.’’

21 duizend bezoekers

De eerste Techniek Tastbaar is in 2015 in Meppel gehouden. Inmiddels zijn bedrijven en scholen in 16 plaatsen in Noord-Nederland bekend met het event en zijn er ruim 21 duizend bezoekers geweest. Dit aantal groeit mede dankzij het enthousiasme van scholen en bedrijven. ,,De meeste events organiseren we in Friesland en dit jaar ook weer een aantal in Drenthe. Het eerstvolgende event is op 13 maart in Sneek, inclusief de bedrijven van Innovatiecluster Drachten. De provincie Groningen is het volgende gebied dat we willen veroveren.’’

Oproep

Hoe mooi zou het zijn als naast de kinderen en hun ouders ook de mentoren het event bezoeken? ,,We houden Techniek Tastbaar meestal op een vrijdag tussen 14.00 en 21.00 uur. Wat zou het fantastisch zijn als meer leerkrachten het event bezoeken om een beeld te krijgen van de bedrijven in de regio. Bovendien verruimt het de kennis over techniek, waardoor je als mentor weer beter in staat bent om met je leerlingen te praten of ze een goed advies te geven voor het vervolgonderwijs. Ik vind dit zo belangrijk, dat ik leerkrachten graag wil oproepen om in hun teamoverleg afspraken te maken wie er naar Techniek Tastbaar gaat.’’

Taart

Uit de bedankjes die Lambert ontvangt blijkt dat de bedrijven graag willen. ,,Elk bedrijf ontvangt na het event een taart als dank, met veel leuke reacties als gevolg. We zien dat deelnemende bedrijven groeien in hun presentatie. De eerste keer weten sommige niet goed wat ze moeten laten zien. Stickers, sleutelhangers en een bedrijfsposter zijn niet genoeg. Dan kunnen de kinderen niks beleven, ze moeten wat kunnen doen! Bedrijven zien dat en bedenken de volgende keer iets anders. Aan het enthousiasme van de kinderen merken ze gauw genoeg of ze goed zitten!’’

Jet-Net & TechNet is hét jongeren en technologie netwerk van bedrijven en scholen om jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding. Het biedt basisscholen praktische ondersteuning bij het invoeren en integreren van wetenschap en technologie in het curriculum. Uit onderzoek is bekend dat kinderen tussen hun 9e en 14e jaar beroepsbeelden vormen en sommige beroepskeuzes al uitsluiten. Bovendien levert techniek een belangrijke bijdrage aan de talentontwikkeling van kinderen. Daarom is het belangrijk om kinderen op jonge leeftijd te laten kennismaken met wetenschap en technologie. Jet-Net & TechNet ondersteunt basisscholen met gratis workshops en adviezen bij starten met lesgeven in wetenschap en techniek en slim samenwerken met het bedrijfsleven.

Bezoek Techniek Tastbaar

Bekijk voor een indruk van het event video’s van de afgelopen jaren of bezoek de events met onze hightechbedrijven op 13 maart in Sneek en 17 april in Assen.