Ik zoek de twinkeling in de ogen van klanten

Nieuws | 25 januari 2016

Voortdurend veranderen is inmiddels de enige constante in de high tech industrie. Daar speelt Theun Prins, algemeen directeur en eigenaar van YP Your Partner, op in met de C.A.R.S.-community. ,,Wat we tien jaar geleden hebben uitgerold kunnen we nog steeds invullen met de vraag van vandaag’’.  

Door Berend Henk Huizing

Moderne high tech is nooit af. Daarom gaan de producten en diensten van Prins mee met de eisen van morgen, maar blijven ze aansluiten bij het verleden. ,,Een voorbeeld. Mijn gebouw hangt vol met sensoren van fabrikant X. Als ik nieuwe software schrijf, moeten alle sensoren vervangen worden. Dat is een dure grap en bovendien niet nodig. We kijken dus naar de huidige situatie en nemen deze mee in het nieuwe product. Dat noemen wij duurzame ontwikkeling. We moeten dus flexibel zijn om wat we tien jaar geleden hebben uitgerold mee te nemen met de moderne vraag. Zo beantwoorden we vandaag al de vraag van morgen.’’

Vijf jaar geleden verving Prins bij het Universitair Medisch Centrum Groningen de bemetering van de energiehuishouding met de meest geavanceerde apparatuur van dat moment. ,,Daarmee waren alle belangrijke energieparamaters tot op de hoogste kwaliteit meetbaar en te monitoren. Nu vijf jaar later is er veel betere apparatuur waarmee je niet alleen méér parameters kunt monitoren, maar ook zicht hebt op de bedrijfskritische onderdelen. Met alle led-verlichting van tegenwoordig en geschakelde voedingen van computers ontstaan er veel storingssignalen op het elektriciteitsnet. Dit veroorzaakt stroomverschillen buiten het zicht van de conventionele meetapparatuur. Deze stroomverschillen kunnen zo hoog oplopen dat ze uitval of zelfs brand veroorzaken. Zonder dat we meer dan 700 verdeelinrichtingen moeten aanpassen spelen wij het klaar om de bestaande techniek te laten zitten en nieuwe toe te voegen. Zo voldoet de energietechniek van het ziekenhuis weer aan de hoogste kwaliteit, zonder opnieuw grote investeringen te doen.’’ 

Samenwerken

Prins vertelt dat hij en zijn collega’s soms zo opgaan in hun werk dat ze onbedoeld en ongewild te weinig tijd nemen om de wereld in te kijken of ze nog op de juiste koers zitten. Daarom vindt hij de samenwerking binnen het Innovatiecluster Drachten zo waardevol. ,,Innovatiecluster Drachten is samenwerken op hoog niveau en heeft ons al veel gebracht. Mijn R&D-mensen delen hun ervaringen met de professionals bij de andere bedrijven. Iedereen heeft wel ergens ervaring mee of doet iets speciaals waar de anderen van kunnen leren. Zo delen we kennis en komen we samen verder. Dit netwerk levert zoveel op, dat de mannen elkaar inmiddels goed weten te vinden.’’

,,De energietechniek van het Universitair Medisch Centrum Groningen voldoet weer aan de hoogste kwaliteit, zonder opnieuw grote investeringen te doen.’’

Een andere belangrijke reden voor samenwerking noemt Prins de werving van geschikt personeel. Hij worstelde met de vraag, waarom zou iemand naar Drachten komen om bij ons te werken? ,,Zelf kan ik hier geen handen en voeten aan geven, maar in het collectief kan dat wel. Ik zorg dat ons bedrijf interessant is om voor te werken en samen met de andere partners kunnen wij nieuwe medewerkers een carrière in de high tech industrie bieden. Bij de gezamenlijke werving van personeel zie ik dan ook geen strijd dat we personeel aan elkaar verliezen, het is eerder andersom.’’ Dat merkt Prins ook aan de aandacht die er is van opleidingen en kennisinstellingen. ,,De rollen zijn omgedraaid. Moest ik voorheen erg mijn best doen om contact met ze te houden, nu houden scholen ons goed in de gaten. We kunnen onderzoeksvragen bij ze neerleggen en houden via de studenten feeling met wat vandaag en morgen belangrijke thema’s zijn.’’

Co-creatie

Innovatie is voor Prins meer dan alleen een product en dienst, het vooral co-creatie. ,,Samenwerken dus, als shared facility. Dat heeft ertoe geleid dat wij een bestaand product op een andere manier in de markt zetten, niet als product maar als participatieprogramma met kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Een voorbeeld hiervan is het Gemaal van de Toekomst. Dit concept slaat in als een bom. We rollen dit de komende jaren landelijk uit en noemen het een platform voor vernieuwing.’’

De drang om te innoveren en alles mooier en beter te maken heeft Prins van zijn vader. ,,Net als ik had hij de drive om met nieuwe dingen bezig te zijn. Dat zit ook in het DNA van ons bedrijf. We werken op maatschappelijk relevante thema’s en zijn op zoek naar de twinkeling in de ogen van onze klanten. Dat is fantastisch om te doen! De menselijke kant van ons werk, zoals bijvoorbeeld de energievoorziening van een ziekenhuis, daar lopen we warm voor. Dan hebben we het gevoel iets te kunnen bijdragen. Bovendien heeft het imago van ons bedrijf een boost gekregen door het Innovatiecluster Drachten. We zijn geen eliteclub, maar wel een bijzonder gezelschap. Daar ben ik trots op.’’