Industrie 4.0 creëert kansen om werk terug te halen

Nieuws | 2 juni 2021

Ongeveer honderd tweedejaars studenten van NHL Stenden waren eind mei aanwezig bij de ICD Safari die in het teken stond van Robotica.

Wanneer we het specifiek hebben over de combinatie van robotisering, dan bestaat er een algemeen beeld dat robots het werk van mensen overnemen. In essentie klopt dit wel, eigenlijk is het iets wat al jaren geleden in gang is gezet, maar klopt dat beeld nog wel of creëer je juist nieuwe kansen en een keuze in welke werkzaamheden juist wel of niet door mensen moet worden gedaan?

Dangerous, Dirty en Dull

Robotica - Dangerous
Robotica - Dirty
Dull Icd

Als het gevaarlijk, smerig of geestdodend is, dan is het opeens wél geaccepteerd om robots in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de ramp met de kerncentrale in Fukushima in 2011. 

Naar aanleiding daarvan zijn robots ontwikkeld die kunnen helpen bij nucleaire rampen om te voorkomen dat er mensen het radioactieve veld in worden gestuurd, zoals in Japan gebeurde. Deze mensen waren na drie minuten al zo besmet dat ze direct terug moesten keren.

Robots kunnen ook worden ingezet bij brandende huizen en panden of bij het demonteren van bommen. Allemaal levensgevaarlijk werk waarbij de robot ons kunnen helpen.

Robots kunnen ook mensen helpen die bijvoorbeeld last hebben van RSI of ze kunnen saaie, repeterende werkzaamheden van ons overnemen. Daarnaast helpt robotica ook bij de productiviteit. Een vierdaagse werkweek bijvoorbeeld was tot een paar jaar geleden nog niet overal mogelijk. Doordat robots een deel van het werk overnemen en ’s nachts doorwerken behoort dat in veel werksituaties nu wel tot de opties.

Programmamanager Joost Krebbekx vertelt dat zowel techniek als ethiek bij robotica nauw met elkaar samenhangen.

‘Of je nu werktuigbouw, electronica of Informatica en IT studeert, elke technologie heeft ook een keerzijde.’

Wanneer we kijken of het wel of niet ethisch is om mensen door robots te vervangen, dan kun je dat afwegen aan de hand van de volgende criteria; BFC, oftewel Better, Faster and Cheaper.

Robotica - Better
Robotica - Faster
Robotica - Cheaper

Vertegenwoordigers Eric Sloot en Thomas Pijper van Philips, Antons Prokopenko van BD en Cornelis Kooistra van Quadient lichtten dit toe aan de hand van praktijkervaringen in de deelpresentaties Robotics & Vision, 3D Robot hands, Robotics & End products, Development of autonomous systems and Robotics & Ethics. De studenten werden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en kregen een goed beeld van de status van de huidige technologie en wat de afwegingen zijn om een robot wel of niet in te zetten. Daarnaast konden ze zelf een afweging maken of dit een geschikte afstudeer- of stageopdracht voor hen is.

Sietse Vlietstra van NHL Stenden sloot af met de passende woorden van Joost: “Het is dichtbij, letterlijk op een kilometer afstand.” Sietse voegde hieraan toe dat het voor de studenten zeker mooi is dat we deze geavanceerde en veelbelovende technologie in Noord Nederland hebben.

“We hebben interessante dingen gehoord over technologische ontwikkelingen voor de toekomst van de industrie en dus ook voor de toekomst van onze studenten.” Met al deze informatie is de kennis van deze studenten vergroot en hopelijk zien ze een aantal mogelijkheden om in het noorden op zoek te gaan naar een mooi bedrijf om aan de slag te gaan, passend bij hun studie.

Vind je Robotica interessant of wil je je hierin verder ontwikkelen? Bekijk dan onze vacaturesite voor stages: icdrachten.nl/stages

Be Smart en vind je stage hier