Industrie en instellingen gaan samen werken aan High-Tech in Noord-Nederland

Nieuws | 30 juni 2014

Een aantal ondernemende partijen, waaronder Innovatiecluster Drachten, heeft bij Fokker in Hoogeveen een manifest getekend om zo gezamenlijk een forse impuls te geven aan de Noordelijke regio op het gebied van innovatieve technologie.

De Noordelijke regio kent een groot aantal sterke bedrijven en onderzoeksinstellingen dat actief is op het terrein van High Tech Systems & Materials (HTSM). De stimulering van het sensor cluster via Stichting Sensor Universe heeft hier de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het werd echter steeds duidelijker dat een volgende stap in de ontwikkeling van Noord-Nederland als een High-Tech regio vanuit het werkveld zelf zou moeten komen. Een aantal grote bedrijven, met name Fokker Aerostructures (Hoogeveen) en Philips Consumer Lifestyle (Drachten), de investeringsmaatschappij NOM en partijen uit het Sensor Cluster, waaronder ASTRON, INCAS3, Sensor City Assen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen heeft daarom de krachten gebundeld.

De verbreding van sensor naar High-Tech Systems & Materials leidt tot een betere aansluiting op nationale programma’s en op Europa. Bovendien doet het recht aan de kracht van de bedrijven in regio. Dr. Marco de Vos (Managing Director van ASTRON): “In het SKA project merken we duidelijk dat Noord-Nederland veel potentie heeft op het gebied van high-tech elektronica. Door deze samenwerking kunnen we MKB bedrijven op grote en spannende projecten aanhaken en ze zo de kans geven te groeien.”

Rob Goossens, Fokker Aerostructures Hoogeveen: “Samenwerking van grote bedrijven met MKB bedrijven, klanten, leveranciers, universiteiten en kennisinstituten in innovatieve platforms, ondersteund door een actief overheidsbeleid, heeft aangetoond nieuwe technologische ontwikkelingen gestructureerd naar een hoger niveau te kunnen brengen. Het is van groot economisch belang voor het Noorden om innovatie te stimuleren door kennisdeling en samenwerking te faciliteren.”

Rob Karsmakers, site manager Philips Consumer Lifestyle Drachten: “Met de ondertekening van het Manifest wordt een Platform HTSM Noord gevormd waarop gezamenlijk een aantal grote programma’s gestart zal worden, gericht op versterking van de Noord-Nederlandse maakindustrie en groei van werkgelegenheid.”

Siem Jansen, Directeur NOM: “Samen werken aan concrete projecten zoals DOME en SmartFactory is de beste manier om een groot aantal MKB partijen aan te haken en de gelegenheid te geven te groeien en te excelleren. Het effectief aansluiten van reeds bestaand MKB en het actief ondersteunen van ondernemerschap vanuit het platform is een belangrijk kerndoel. Hiermee bundelen de partners initiatieven rond industriële ontwikkeling, zowel bij de grote partijen als het MKB.”

De initiële partners van dit manifest zijn: Fokker Aerostructures Hoogeveen, Philips Consumer Lifestyle Drachten, ASTRON, NOM, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, SRON, Stichting INCAS, Innovatiecluster Drachten en Sensor City Assen.

Uitbreiding van het platform zal op korte termijn plaatsvinden door andere partijen, zowel grote bedrijven, onderwijsinstellingen, als MKB, aan te haken.

De regionale overheden steunen het initiatief van harte. Doordat het initiatief vanuit het werkveld komt kan overheidsfinanciering op projectbasis worden ingezet. Gedeputeerde Ard van der Tuuk: “Het is belangrijk dat we als provincies gericht projecten kunnen ondersteunen waarvan het belang voor werkgelegenheid in de regio helder is. Ik ben daarom zeer verheugd dat partijen in het veld elkaar gevonden hebben.”