ING Economisch Bureau: hightechindustrie lichtpunt in 2020

Nieuws | 20 december 2019

Innovaties in de hightechindustrie maken oplossingen waar voor grote maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaatprobleem, leefbaarheid in steden en krimpgebieden en de gezondheidszorg. Dat bewijzen de zeker 50 innovaties per jaar van de bedrijven van Innovatiecluster Drachten. De door het ING Economisch Bureau deze week voorspelde groei voor de hightechindustrie in 2020 is dan ook een logisch gevolg.

,,In de hightechindustrie volgen de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op’’, aldus Binne Visser, voorzitter van de samenwerkende hightechbedrijven van Innovatiecluster Drachten. ,,Bovendien zijn de ogen op onze industrie gericht voor oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken.’’ Visser noemt renewable energie als voorbeeld voor een oplossing voor het klimaatprobleem. ,,Resato International uit Assen neemt samen met partners voor Noord-Nederland het voortouw in de ontwikkeling van waterstof als duurzame brandstof. En Whisper Power uit Drachten timmert al jaren aan de weg met hybride generatoren voor vrachtwagens, jachten en campers.’’

Leefbaar en gezond

De reikwijdte van de ICD-bedrijven gaat veel verder. Om steden en krimpregio’s leefbaar en bereikbaar te houden leveren ze sensortechniek, camera’s en slimme software. Visser: ,,En om de gezondheidszorg betaalbaar en voor iedereen beschikbaar te houden ontwikkelen ZiuZ in Gorredijk, BD in Drachten en Horus in Bedum technieken om artsen te helpen om sneller en preciezer dan ooit diagnoses te stellen. Zo kan een behandeling al in een zeer vroeg ziektestadium starten, waardoor de kans op succes groter is dan voorheen.’’

Lichtpunt

In haar rapport noemt de bank de hightechindustrie in 2020 een lichtpunt, waar andere sectoren te maken krijgen met afkoeling van de economie en spanningen in de internationale handel. De hightechsector is volgens Visser minder conjunctuurgevoelig en laat al jaren een stabiele groei zien. ,,De ontwikkeling van technologie gaat altijd door, omdat de vraag naar betere en slimmere oplossingen nooit stopt. Sterker, door de digitalisering en de constante toename van processnelheid komen oplossingen binnen handbereik waar we voorheen alleen maar over konden dromen.’’

Personeel

Al kent Noord-Nederland niet de spanning op de arbeidsmarkt van het westen, toch merken vooral bedrijven in Friesland dat het moeilijker wordt om personeel te werven. Dat dit volgens de bank vooral in de IT merkbaar is, beaamt Visser. ,,Tot voor kort hoefden IT-bedrijven zich geen zorgen te maken over voldoende animo. Nu moeten ook deze bedrijven een tandje bijzetten om alle vacatures snel en goed in te vullen. Daarom werken we graag samen met universiteiten, hogescholen en ROC’s aan events zoals Connect.frl en Engineering the Future, waar de IT-talenten, operators en engineers van Noord-Nederland in contact komen met onze bedrijven.’’

Pijler

Het ING Economisch Bureau stelt in haar rapport dat met een productie van circa 146 miljard euro in 2019 de technologische industrie een belangrijke pijler is van de Nederlandse industrie. Na jaren van sterke groei heeft vooral de automotive en de rubber en kunststofindustrie het moeilijk. De ondernemers in de hightechindustrie zijn volgens het rapport positief over 2020, gezien hun orderpositie en de te verwachten omzet. Lees hier het volledige rapport.