‘Innovatiecluster Drachten impuls voor innovatie in Noord-Nederland’

Nieuws | 8 oktober 2018

Donderdag 4 oktober presenteerde ING haar rapport tijdens de IndustrieTop Noord in Dokkum. Terwijl de Randstad-provincies het hoogst scoren op innovatie blijven Drenthe, Fryslân en Zeeland ver achter. Innovatiecluster Drachten, sterk is vertegenwoordigd in vooral Zuidoost-Fryslân, is hierop de uitzondering en volgens de Economic and Financial Analysis Division van ING een voorbeeld van hoe een regio ondanks een matige uitgangspositie sterk aan de weg timmert. Krachtenbundeling, samenwerking ook buiten de regio en focus op de hightech industrie zouden volgens ING de basis moeten vormen voor economische groei op lange termijn.

Energietransitie

Volgens het rapport zijn de uitdagingen voor Nederland groot. Door vergrijzing daalt de structurele economische groei. Hierdoor is de groei van de productiviteit afhankelijk van de technologische ontwikkeling. Bovendien, stelt het rapport, brengt het nog te sluiten Klimaatakkoord een energietransitie met zich mee die voor het bedrijfsleven erg kostbaar is. Om de klimaatdoelen kostendekkend te realiseren zijn innovaties dus cruciaal.

Meer innovatie
Opvallend punt uit het rapport is dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt vaker leidt tot meer dan tot minder investeringen in innovatie. Maar liefst een kwart van de ondernemers geeft aan dat vanwege de krapte op de arbeidsmarkt de eigen investeringen in innovatie de komende jaren toenemen om efficiënter te kunnen werken. Bedrijven zien bovendien de noodzaak om meer samen te werken met andere bedrijven en kennisinstellingen.

Rapport
Met een tweede plaats op de Global Innovation Index en een vierde op de European Innovation Scoreboard presteert Nederland goed op het gebied van innovatie. Echter, de score voor bedrijfsinvesteringen in R&D blijft volgens het rapport achter.
Lees hier het hele rapport.