Ouders geven beroepenvoorlichting

Nieuws | 26 november 2015

Wat doet een concerncontroller of arbeidspsycholoog? En, hoe ziet je dag eruit als je rechter, leerkracht op het basisonderwijs of huisarts bent? Welke studie heb je gevolgd als je van beroep Industrial Cost Engineer of projectleider scheepsbouw bent geworden? Voor de leerlingen op CSG Liudger havo/vwo-locatie Raai is dat nu een stuk duidelijker. De locatie organiseerde met hulp van ouders van leerlingen een beroepenvoorlichting, bedoeld om leerlingen te helpen bij het maken van een keuze voor een vervolgstudie.

De leerlingen konden zich inschrijven voor twee verschillende voorlichtingsrondes door de ouders. De avond bestond daarnaast uit twee plenaire sessies in het atrium van de school, verzorgd door burgemeester Tjeerd van Bekkum van Smallingerland en Kor Visscher, mededirecteur van Philips Drachten. Zij verleenden hun medewerking aan de avond door voor een vol atrium te vertellen over de weg die ze vanaf de middelbare school aflegden tot nu. Ze spraken over de keuzes die ze maakten en de studies die ze volgden. Ook beantwoordden ze vragen van de leerlingen, zoals: Wat is er zo leuk of juist minder leuk aan de functie? Hoe ziet een werkdag eruit?

Mieke van Schepen, decaan van de havo op locatie Raai, blikt tevreden terug op de avond en is blij met de grote hoeveelheid aanmeldingen van ouders die hun medewerking verleenden aan de avond: ,,Deze werkwijze heeft in onze ogen alleen maar voordelen. We verbinden de theorie met de praktijk. Daarbij maken we gebruik van de waardevolle kennis uit ons eigen netwerk, namelijk de kennis van onze ouders. Zo betrekken we ouders niet alleen samen bij het onderwijs, maar maken we ook samen het onderwijs.”

Meer informatie: http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/64506/ouders-geven-beroepenvoorlichting-aan-leerlingen-liudger/#sthash.s66u6zyt.dpuf