Samenwerking OMRON en ICD bekrachtigd

Nieuws | 19 januari 2022

Op 19 januari vond een bezoek plaats van OMRON in vertegenwoordiging van Barry Oorbeek, Key Account Manager Industry solutions en Rob Verbeek, marketing manager. Het doel van het bezoek was het vieren en bekrachtigen van de samenwerking met het ICD. Ook was er aandacht voor hoe OMRON invulling wil geven aan de samenwerking op het gebied van innovatie en kennisdeling binnen het ICD en daarbuiten.

OMRON ondersteunt fabrieksinnovatie met industriële automatiseringstechnologie en -oplossingen. Het bedrijf is in 1933 opgericht en telt wereldwijd circa 30.000 werknemers. OMRON heeft zijn Europese hoofdkantoor in Hoofddorp, en een fabriek, het Europese distributiecentrum, R&D en reparatiediensten in Den Bosch.

Na een welkomstwoord door Binne Visser van het ICD werd ‘Ronny’ geïntroduceerd. Ronny is een door OMRON ontwikkelde AMR, een mobiele robot die zich aanpast aan zijn omgeving. Deze mobiele robot maakt een scan van zijn omgeving door middel van de ingebouwde sensoren en lasers. Hiermee brengt het de omgeving in kaart en bepaalt het zelf de meest efficiënte route. Wanneer er iets wordt aangepast in de werkplaats, past de AMR zich daarop aan. Het bovenstuk van de AMR kan voor elk doel en gebruik anders geplaatst worden. De AMR kan ook met een cobot (collaborative robot) arm samenwerken voor nog meer flexibiliteit. 

De bezoekers kregen daarna een rondleiding door het SKILL gebouw met het lab voor robotica, 3D-printen en software voor kunstmatige intelligentie, en een promotievideo over het ICD te zien. Joost Krebbekx, programmamanger bij ICD gaf een presentatie over de ontwikkelingen binnen het ICD en Victor Woord van Beenen gaf een demonstratie over AMR Ronny, die nu in gebruik is bij Beenen, een automatiseringsbedrijf voor de industrie.

Barry Oorbeek: “Al ruim een jaar geleden was het onze wens om deze stap te zetten en nu is het zover. OMRON heeft als missie om levens te verbeteren en bij te dragen aan een betere samenleving. De samenwerking met het ICD past hier perfect bij. We willen graag kennis delen met onderwijsinstellingen, en onze innovatiekracht en expertise inzetten voor grote producerende of techbedrijven.

Ter gelegenheid van de nieuwe samenwerking ontvingen Joost, Binne en Eric namens het ICD een attentie van Omron.

Joost Krebbekx, Eric Sloot & Binne Visser (ICD)
Rob Versloot & Barry Oorbeek van Omron
Eric Sloot-Philips/ICD