Scholengemeenschap Liudger opent innovatielab

Nieuws | 12 februari 2019

Omdat je niet jong genoeg in aanraking kunt komen met techniek, grijpen wij de opening van het innovatiecentrum van CSG Liudger in Drachten met beide handen aan. Waarom? Om aandacht te vragen onder jongeren voor techniek. Daarom opende op dinsdag 12 februari onze voorzitter Binne Visser het Liudger Innovatielab. Hiermee is de school de eerste school voor voortgezet onderwijs in Noord-Nederland met een eigen innovatiecentrum.

Natuurlijk is de meerwaarde van het Innovatielab dat scholieren vroeg in aanraking komen met techniek en ervaren hoe leuk en uitdagend dat is. Visser vindt het daarom een plus voor de school, naast de reguliere vakken. En het past volgens hem in een ecosysteem zoals het Innovatiecluster Drachten dat voor ogen heeft. ,,Dit innovatiecentrum moet geen ‘one off’ zijn maar een verankering in het onderwijs op school. Zo kun je samen met bedrijven combinaties maken met bijvoorbeeld gastcollege’s en bedrijfsbezoeken. De link naar het bedrijfsleven en praktische toepassingen maakt zo’n centrum levend en zeer waardevol voor leerlingen. Op alle niveau’s zijn er leuke en uitdagende banen en via zo’n innovatiecentrum op school kan je dit laten zien.”

Vernieuwend onderwijs

Het innovatielab is de plek voor leerlingen en leerkrachten van alle Liudger-locaties om te werken aan vernieuwend onderwijs met behulp van moderne leertechnologie. Daarnaast is het een plek om kennis te delen. Speciale onderwijs- en ICT-experts helpen de docenten hierbij. Het centrum is er niet alleen voor medewerkers en leerlingen, maar ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en (onderwijs)instellingen uit de regio kunnen in de toekomst gebruik maken van de ruimte en de beschikbare inventaris, waaronder een VR-set, een opnamestudio, een VR-backpack, een HP Sprout en een Dell Canvas.

Belevingswereld
Schoolbestuurder Joop Vogel wil met behulp van moderne technologie het onderwijs beter laten aansluiten bij de leerlingen. ,,We zien het als onze taak om kwalitatief uitstekend onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Dat begint met goed lesgeven en daarmee met de professionaliteit van docenten, maar we willen met de mogelijkheden van moderne technologie ons onderwijs nog beter laten aansluiten bij de beleveringswereld en behoefte van onze leerlingen.”