Sessie: Serious Gaming

Nieuws | 8 september 2014

Op woensdag 3 september heeft een tweede sessie plaatsgevonden tussen leden van het Innovatiecluster Drachten en 4 nieuwe Serious Gaming bedrijven uit de Noordelijke regio. Onderwerp was matchmaking op het gebied van productapplicaties en innovatieprocessen. Het idee is dat verschillende bedrijven van het cluster aan de vooravond staan van het toepassen van dit soort ICT technologie in hun producten of het professioneler maken van hun engineeringprocessen. Dit gaat van complete interactieve productoplossingen tot professionele animaties. Na een ronde van pitches van de bedrijven Grendel Games, 8D games, Antsr en Sidekickindustries is een vervolgronde 1 op 1 matchmaking geweest. Dit proces heeft geresulteerd in diverse vervolgafspraken.