SRON ontdekt met behulp van satellieten vuilnisbelten met grote methaanuitstoot

Nieuws | 25 augustus 2022

Het methaan-onderzoeksteam van SRON identificeerde met behulp van het Nederlands ruimte-instrument Tropomi tijdens een meting in april 2021 een methaanuitstoot van 28 ton per uur bij een vuilnisbelt in Buenos Aires. In de diverse metingen vielen Buenos Aires, Delhi, Lahore en Mumbai op, omdat de uitstoot in die steden gemiddeld twee keer zo hoog is als schattingen op basis van wereldwijde inventarisaties. Satellieten zijn bij uitstek geschikt om te zien waar methaangas lekt. Door in te zoemen met de Canadese satelliet GHGSat bleek dat een groot deel van de uitstoot afkomstig is van de vuilnisbelten in deze steden. De uitstoot van de vuilnisbelt in Buenos Aires komt neer op een klimaatimpact van anderhalf miljoen auto’s. Met deze ontdekkingen kunnen maatregelen worden genomen in strijd tegen klimaatverandering, bijvoorbeeld door het vrijgekomen methaan op te vangen of af te fakkelen.

Methaan levert na CO2 het grootste aandeel in het door de mens versterkte broeikaseffect. Dit komt door zijn hoge Global Warming Potential (GWP-100): per gewicht is methaan bijna dertigmaal krachtiger dan CO2. “Methaan heeft slechts een levensduur van ongeveer tien jaar in de atmosfeer, dus als we nu iets aan de uitstoot doen, zien we al snel het resultaat in de vorm van minder opwarming van de aarde. Natuurlijk is alleen methaanbeperking niet voldoende, ook CO2 moeten we inperken, maar we kunnen er klimaatverandering wel mee afremmen”, aldus Bram Maasakkers, hoofdauteur bij SRON. Links: Methaanconcentraties in 2018-2019 gemeten door Tropomi rondom Buenos Aires.
Rechts: Ingezoomd beeld door GHGsat-satelliet op 19 april 2021 waarbij methaanpluimen zichtbaar zijn bij de vuilnisbelt in het centrum van de stad. De witte pijl geeft de windrichting aan.
Credit: SRON/GHGSat, bevat Copernicus Sentinel data (2018–2019), verwerkt door SRON.