Studiereis Space Campus

Nieuws | 28 juni 2021

Hightech systemen zijn overal om ons heen, zelfs boven ons. Als we ’s avonds naar de sterrenhemel kijken, dan zien we niet alleen de Melkweg maar vaak ook satellieten voorbij flitsen. Soms in een treintje achter elkaar, zoals de microsatellieten van Elon Musk, die wereldwijd wifi gaan brengen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de GPS- en Galileo-satellietnavigatiesystemen die ons dag en nacht helpen om onze positie op de aardbol te bepalen en niet meer weg te denken zijn. En dan zijn er nog de hightech-instrumenten die we buiten de dampkring brengen en die de aarde en het heelal observeren en meten, zoals die van SRON en Astron.

Daarom is een digitale studiereis naar de Space Campus Noordwijk meer dan de moeite waard. Door de aanwezigheid van ESA is Noordwijk het middelpunt van een cluster, dat zich uitstrekt tot de universiteiten van Delft en Leiden. Het contact met Space Campus kwam tot stand via Jan Rijpstra, burgemeester van Smallingerland en voorheen van Noordwijk, die ook deelnam aan de digitale studiereis. Na een introductie over de ontwikkeling van de Space Campus kwam er een nieuwe activiteit in beeld; het GNSS Global Navigation Space Systems Service Centre dat bedrijven adviseert over het optimale gebruik van het GNSS signaal: een soort KNMI maar dan voor GNSS-gebruikers.

Online Studiereis Space Campus Noordwijk

De lezingen over techniek gingen over digital twinning in de ontwerpfase van space systems waarbij de fabricage en gebruiksfase door middel van Virtual Reality en Augmented Reality gesimuleerd kan worden en er digitale design reviews kunnen plaatsvinden. Dit wordt vooral gedaan om fouten te voorkomen. Als iets blijft ‘hangen’ in de ruimte, dan kun je er niet zomaar een servicemonteur naartoe sturen. 

De Space Campus biedt ook onderdak aan startups. De tweede lezing was dan ook van een jong bedrijf dat agrorobots ontwikkelt voor het wieden van onkruid bij de biologische teelt van gewassen. Onkruid belemmert in hoge mate de groei of opbrengst van gewassen en het is een pittige taak om dat met de hand te doen. Door de robot met zogenaamde waypoints, oftewel vaste navigatiepunten het veld in te sturen, kan deze klus enorm verbeterd worden. De derde en laatste lezing was van een gerenommeerd bedrijf uit Warmond dat gespecialiseerd is in sensorontwikkeling en standaard satellietontwikkeling (gebruiksklare softwareoplossingen). Interessant was hoe hier op het randje van de fysica nieuwe toepassingen worden ontwikkeld en tegelijkertijd succesvol handel wordt gedreven.