Toetreding SRON bij Innovatiecluster Drachten

Nieuws | 26 maart 2021

Click here for English translation

Het high-tech kennisinstituut SRON is vanaf begin 2020 bij het Innovatiecluster Drachten (ICD) betrokken, echter de wens voor een feestelijke toetreding werd tenietgedaan vanwege Covid-19.

Vrijdag 26 maart 2021 is de samenwerking officieel vastgelegd, weliswaar grotendeels online, maar zeker niet minder feestelijk! 
Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst waren Binne Visser, voorzitter Innovatiecluster Drachten en Jan Geralt Bij de Vaate, manager Instrument Science Group SRON persoonlijk aanwezig. Digitaal werden er toespraken gehouden door Paul de Rook (wethouder Groningen), Robin Hartogh Heys van de Lier (wethouder Smallingerland) en Michael Wise (Algemeen en wetenschappelijk directeur SRON). 

Röntgentelescoop Athena
Röntgentelescoop Athena

Wetenschappelijk onderzoek van de Aarde en het heelal
SRON ‘Netherlands Institute for Space Research’ doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van astrofysica, exoplaneten, aardobservatie en detectie-technologie. Het NWO-instituut ontwikkelt daarnaast ook instrumenten voor ruimtetelescopen in die onderzoeksgebieden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld met een nieuw röntgentelescoop nauwkeuriger klimaatvoorspellingen doen in de toekomst. 

Als nationaal expertise-instituut geeft SRON advies aan de Nederlandse overheid en coördineert het —vanuit wetenschappelijk oogpunt—nationale bijdragen aan internationale ruimtemissies. Wetenschappers melden dat het voor hen bijzonder is om uitgebreid contact te hebben met Amerikaanse collega’s bij de NASA.

Next generation of technologie

Na een welkomstwoord van Joost Krebbekx, programmamanager ICD kon Michael Wise zijn bedrijf SRON introduceren middels een interessante presentatie. Wise, die voorheen werkzaam was bij Astron, tevens een lid van het Innovatiecluster, was dus al goed bekend met ICD en daarom erg blij met de uitnodiging om officieel toe te treden tot het innovatiecluster Drachten. Via een interessante presentatie introduceerde hij SRON en de dingen waar ze aan werken.“We built things, but we also develop the next generation of technology” merkt Wise op.

Over grenzen durven kijken

“Het voelt raar om iemand welkom te heetten die eigenlijk al bijna een jaar onderdeel uit maakt van ‘de familie’” laat wethouder Hartogh Heys van de Lier weten. “Wat ik graag als belangrijke boodschap mee wil geven aan ICD en SRON als nieuw lid, dat ik zeer verheugd ben dat het ICD ooit begonnen is in en rondom Drachten maar dat we als overheden en zeker ook in het bedrijfsleven gezien hebben dat geen van ons allen het alleen kan doen, maar dat we over grenzen heen moeten durven kijken.”  

Bij de Vaate voegde hieraan toe: “Binnen het Innovatiecluster kan SRON samen met de lokale industrie en universiteiten of hogescholen onderzoeksprojecten uitvoeren.” “Studenten spelen hier een belangrijke rol in, zowel als uitvoerende onderzoekers en als toekomstige collega’s. Het cluster helpt bij het verbinden van teams, het aantrekken van partners, de uitwisseling van kennis en het beschikbaar stellen van onderzoeksmethoden.

SRON krijgt zo bijvoorbeeld toegang tot een geavanceerde metaalprinter waarmee we gewichtbesparende ontwerpen kunnen uittesten. Het Innovatiecluster Drachten biedt een platform waar SRON als high-tech gebruiker sneller kan innoveren en rechtstreeks contact heeft met de productie-industrie en studenten die hierin geïnteresseerd zijn.”

Maatschappelijke problemen samen oplossen

Wethouder De Rook zegt in zijn toespraak “om maatschappelijke problemen te kunnen oplossen is samenwerken een voorwaarde. Dit zal in de toekomst alleen maar relevanter worden. We redden het niet meer met één enkel innovatiecluster. Daarom ben ik bijzonder blij en erkentelijk dat het steeds beter lukt om de verschillende innovatieclusters in Noord Nederland aan elkaar te verbinden. Dat wordt met de viering van deze samenwerking mooi geïllustreerd.”  

Toetrede SRON - Joost Visser tekent samenwerkingsovereenkomst

Binne Visser sluit af met een warm welkom aan SRON als 23e deelnemer van het Innovatiecluster.  “Astron heeft er een broertje bij” zegt Visser, gezien de nauwe samenwerking die er reeds is tussen deze twee bedrijven. “SRON is als innovatief high-tech bedrijf een mooie toevoeging aan ons Innovatiecluster. Een bedrijf dat meedoet met de wereldspelers op het gebied van fundamenteel onderzoek en wat er zich afspeelt in de ruimte.
De verbinding met de kennisinstellingen past goed binnen het ICD gedachtengoed. SRON verschaft werk aan studenten voor onderzoeksprojecten waarbij veel kennis wordt opgedaan. Dit heeft weer een positieve uitstraling en impact op het Noordelijke Ecosysteem” aldus Visser. 

Na deze mooie woorden tekenen beide partijen het samenwerkingscontract en wordt afgesloten met felicitaties van de digitale aanwezigen namens alle deelnemende bedrijven van het Innovatiecluster Drachten.

Click here for English translation