Uitvinderswedstrijd 2014

Nieuws | 1 oktober 2013

De studenten wordt gevraagd een gadget uit te vinden die stressverlagend werkt. De uitvinding mag electronisch, megatronisch of mechanisch zijn. In juni 2014 is de finale, waar alle teams hun uitvindingen kunnen tonen en toelichten. Vanwege de verbouw van de schouwburg zal de finale op een andere, bijzondere, locatie plaatsvinden.