Variass vier feest: numerus fixus techniekstudies dodelijk voor industrie

Nieuws | 14 oktober 2016

Met een feestelijk programma, waarin journalist en innovatiewatcher Erwin Witteveen de genodigden meenam in de beginselen van onze digitale netwerksamenleving, presenteerde DGA Henk Smid het vernieuwde uiterlijk van ‘zijn’ Variass.

Numerus fixus

Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME en Kor Visscher, voorzitter Innovatiecluster Drachten en directeur bij Philips in Drachten gaven hun visie op het boeien en binden van het juiste technisch personeel. Ze hadden geen goed woord over voor de numerus fixus die technische universiteiten mogelijk willen invoeren om het aantal studenten te beperken. ,,Onze bedrijven hebben veel vacatures voor technisch hoger opgeleiden en ik verwacht dat dat aantal in de toekomst alleen maar zal stijgen”, vertelt Kor Visscher. Volgens het Financieele Dagblad kunnen tecnische universiteiten de toestroom van nieuwe studenten niet aan en willen ze meer geld van de overheid om de kwaliteit hoog te houden. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft verklaard achter een numerus fixus te staan.

Partnership

Na een mindere tijd eind jaren tachtig nam financieel manager Henk Smid de onderneming in 1991 over, onder – om echt met een schone lei te beginnen – een nieuwe naam: Variass. Smid benutte zijn financiële, bedrijfskundige achtergrond om de service voor de klant te vergroten. Van puur het technische werk ging Variass zich in de loop van de jaren negentig steeds meer toeleggen op complexere onderdelen en modules waarvoor het ook een eigen toeleverketen opbouwde. ,,Wij ontzorgen onze klanten. Geleidelijk aan is ons verdienmodel veranderd: verdienden we in de beginjaren geld met het leveren van capaciteit, tegenwoordig draait het om het leveren van toegevoegde waarde.” Smid legt uit dat Variass tegenwoordig in een partnership met de klant werkt. ,,Als we  toegevoegde waarde leveren, zijn we de beste partner voor onze klanten.”