Werkende studenten van de NHL Stenden Hogeschool opleiding Industriële automatisering en Robotica starten lessen in Drachten

Nieuws | 26 april 2022

Op vrijdag 22 april vond de officiële start plaats van module 3 ‘Robo Future’ van de duale 2-jarige hbo-opleiding: Associate degree (Ad) Industriële Automatisering en Robotica van NHL Stenden. De eerste lessen vonden plaats in het SKILL-gebouw in Drachten, waar de studenten tijdens de opleiding zo’n tien weken lang iedere vrijdag gebruikmaken van het robotlab. In deze tweejarige Ad-opleiding combineren studenten hun opleiding met een baan in een bedrijf waar deze technieken worden toegepast. Een soort “BBL” opleiding in het hbo. In steeds meer grote maar ook MKB-bedrijven in de maakindustrie, de procesindustrie, de agrarische sector, industriële bouw en logistiek is men op zoek naar goed gekwalificeerde medewerkers op het gebied van industriele automatisering en robotisering. Met name door robotisering slim in te zetten, is er bij grote en MKB-bedrijven veel winst te behalen op het gebied van kosten, kwaliteit en productiviteit.

Na de officiële opening door Jooske Haije, academiedirecteur Technology & Innovation, Binne Visser, voorzitter ICD en Joost Krebbekx, programmamanager ICD, betraden de studenten die dus al in de beroepspraktijk werken, hun nieuwe studie- en robotruimte. Onder de aanwezigen van NHL Stenden waren Stefan Rolink – docent Software Engineering, Jolien Drent – projectleider Ad opleiding Industriële Automatisering en Robotica, Wilbert van den Eijnde – associate lector Smart Sustainable Manufacturing. In zijn welkomstwoord lichtte hij toe dat de opleiding tot stand is gekomen via een samenwerking met het Innovatiecluster Drachten en bedrijven in Noord-Nederland. 

Img 4001
Img 4005

Tijdens de introductie werd de studenten gevraagd wat ze doen en waar ze trots op zijn. Een paar reacties van studenten die onder meer werkzaam zijn bij de ICD-bedrijven Philips en Photonis: Vincent werkt aan het onderhoud en de reparatie van machines. Hij is er trots op dat hij de eerste twee modules met succes heeft afgerond. Nick is werkzaam als besturingsspecialist en regelt met collega’s de automatisering van de fabriek. Jesper werkt in de metaaldraaierij en is trots op waar hij vandaag staat. Stefan is werkzaam bij de service-afdeling en is verantwoordelijk voor eventuele problemen en verdere ontwikkelingen na oplevering van een machine of productielijn.

Img 4032
Img 4037
Img 4043

Jolien Drent werkte eerder bij Philips en ging daarna over naar NHL Stenden. Zij wilde iets doen met mensen op het grensvlak van techniek, onderwijs en het bedrijfsleven. Haar huidige functie van projectleider Ad Industriële Automatisering en Robotica bood haar deze mogelijkheid. Samen met de studenten richt zij zich op Persoonlijke en professionele ontwikkeling en het werken volgens de Lean-methode.

Stefan Rolink is er trots op deze opleiding vorm te geven en ziet dat de studenten al snel meters maken. Stefan geeft practicumlessen in Condition-based monitoring waarin onder meer wordt behandeld hoe je productiegericht onderhoud kunt plegen aan je machines.

NHL Stenden - Stefan Rolink & Wilbert van den Eijnde
Stefan Rolink & Wilbert van den Eijnde
Jolien Drent & Wilbert van den Eijnde
Jolien Drent & Wilbert van den Eijnde

Met deze opleiding is er weer een mooie mijlpaal bereikt in de ambitie om meer mensen in Noord-Nederland te interesseren voor werken in de hightechindustrie. De duale Ad Industriële Automatisering en Robotica is er voor jonge starters in de techniek die na hun mbo4 diploma in de praktijk aan de slag willen en willen doorleren, maar biedt ook voor ervaren professionals in de techniek een mooie kans voor verdere professionalisering. 

Meer info over de opleiding via Ad Industriële Automatisering en Robotica I NHL Stenden Hogeschool

Deze opleiding is óók een MKB-route. Voor meer info over de MKB-route: https://mkbrouteinhbo.wijzijnkatapult.nl/