Docentenstage bij Variass

Nieuws | 13 februari 2017

Met docentenstages worden MBO-docenten op een effectieve en efficiënte manier in staat gesteld om hun kennis van deze ontwikkelingen bij te houden. Het FME (werkgeversvereniging voor de technologische industrie) is een project met 100 MBO-docenten een stage gestart. Aan de bedrijven is gevraagd om de deuren open te zetten voor docenten.

Inzicht

Variass heeft twee stageplaatsen beschikbaar gesteld voor docenten, omdat we het belangrijk vinden dat de aansluiting tussen het bedrijfsleven en onderwijs verder verbetert. In de MBO opleiding Technicus Engineering is het aansturen van projecten een belangrijk onderdeel. Samen met de teammanagers van de docententeams en de stagedocent heeft Variass een programma samengesteld met het geformuleerde leerdoel: inzicht krijgen in projectmatig werken.

Noorderpoort

De docenten Mans Harms van Noorderpoort Groningen en Geert Siemens van Noorderpoort Stadskanaal hebben met veel enthousiasme in totaal zes dagdelen stage gelopen bij Variass. Tijdens de stage hebben ze het gehele klantproces van enkele projecten gevolgd tot het uitleveren van het eindproduct. Het projectmatig werken tijdens de stage heeft een goede inkijk gegeven welke weer meegenomen kan worden binnen de opleiding. Door Variass is aan beide docenten een certificaat van deelname uitgereikt. De docentstage wordt ook opgenomen in het lerarenregister.