‘Drachten hoopt goud in handen te hebben’

In de media | 30 september 2022

De ‘Alliantie van Drachten ‘ is vrijdag 30 september getekend! Met deze alliantie bekrachtigen we de samenwerking van Philips met gemeente Smallingerland, het Innovatie Cluster Drachten, ROC Friese Poort, NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen en het ziekenhuis Nij Smellinghe.

Een mooi voorbeeld van samenwerking binnen deze alliantie is de renovatie en oplevering van het SKILL-gebouw (Shared Knowledge Innovation Learning Lab) op het Philips terrein aan de Oliemolenstraat, een ontmoetingsplaats voor studenten en bedrijfsleven.

We kijken er naar uit om vanuit deze alliantie nog nauwer samen te werken en Drachten aantrekkelijker te maken voor inwoners, bedrijfsleven en studenten!

Lees ook:

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1172011/drachten-hoopt-goud-in-handen-te-hebben-met-alliantie-tussen-lokale-partijen

De Zeven Partijen Van De Alliantie Van Drachten
Leeuwarder Courant Alliantie Van Drachten
Leeuwarder Courant Alliantie Van Drachten