Gedeputeerde Friso Douwstra bezoekt ICD-bedrijven

Nieuws | 24 januari 2022

Op vrijdag 21 januari bracht de nieuwe Friese gedeputeerde Friso Douwstra kennismakingsbezoeken aan drie bedrijven van het Innovatiecluster Drachten (ICD). Het ICD beoogde hiermee meer inzicht te geven in wat het cluster doet, welke bedrijven en kennisinstellingen zijn aangesloten en wat de toekomstplannen zijn om de onderlinge kennisdeling en samenwerking verder te versterken. Bij het werkbezoek waren onder meer Bauke Dam, wethouder van Zuid-Friesland en Anko Postma, wethouder van Opsterland aanwezig. In Drachten nam Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland deel aan het werkbezoek.

De bedrijven van het ICD dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld grondstofgebruik, energie of gezondheid. Om dit te realiseren zijn hun hightechsystemen nodig. De basis hiervoor is het omzetten van kennis en technologie in unieke hightechsystemen, wat weer leidt tot internationaal concurrerende proposities en marktposities. De ICD-bedrijven introduceren jaarlijks 50 nieuwe producten en creëren werkplekken voor jong technisch talent door het bieden van 275 stageplaatsen voor 45 nationaliteiten. In samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen, de hogescholen NHL Stenden, Hanzehogeschool en Windesheim werken we aan het goed opleiden van studenten zodat zij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Ook werkt het ICD samen met MBO-instellingen in verschillende delen van de regio.

Het dagprogramma bestond uit een bezoek aan Ventura in Bolsward, startend met een presentatie door Bas de Nooijer, directeur van Ventura en een rondleiding in de productieomgeving voor busdeuren. Busdeuren van Ventura zijn over de hele wereld te vinden. In London, Berlijn en Hongkong zijn de stadsbussen voorzien van deuren uit Bolsward. Busdeuren moeten het altijd doen: zowel in de tropen als in bittere kou.

Bezoek Friso Douwstra Bij Ventura
Bezoek Friso Douwstra Bij Ventura
Bezoek Friso Douwstra Aan Ventura Met Bas De Nooijer
Bezoek Friso Douwstra aan Ventura Met Bas De Nooijer en Binne Visser

Het tweede bezoek vond plaats bij ZiuZ in Gorredijk. Ook hier gaf eigenaar Gerrit Baarda een presentatie over hun expertise: visual intelligence en werden de gasten rondgeleid op de spiksplinternieuwe werkvloer. 

Bij ZiuZ is inmiddels een kwart van de werknemers vrouw, waaronder een technisch directeur. In 2021 had het bedrijf ondanks de coronacrisis maar liefst 11 stagiaires en in 2022 zijn er 8 stageplaatsen. Door krapte op de arbeidsmarkt investeert ZiuZ vooral in het voortraject, en met succes. 

Er zijn inmiddels veel sollicitaties van studenten die bewust voor een ICD-bedrijf kiezen. Het ICD biedt ze de mogelijkheid om van het ene naar het andere hightechbedrijf te gaan en dat maakt het ook aantrekkelijk om hier te werken. Alle vacatures en stageplaatsen van de ICD-bedrijven zijn te vinden op de website van het ICD. 

Het derde bedrijfsbezoek vond plaats bij BD in Drachten. Joost Zeilstra, director R&D, ontving de gasten in het R&D centre waar de nieuwe generaties laboratoriuminstrumenten worden ontwikkeld. Hier bekeek het gezelschap het nieuwste paradepaardje van BD, waarvan de marktintroductie binnenkort plaatsvindt. Tot slot gaven ICD-voorzitter Binne Visser en Henk Smid, penningmeester van het ICD een toelichting op de succesvolle eerste 7,5 jaren en de toekomstplannen van het ICD voor de periode 2023-2028.

Friso Douwstra: “Het was een goede bijeenkomst met de juiste discussies over zaken waar het echt om draait: Noord-Nederland aantrekkelijk maken voor studenten en young professionals die bij een internationaal succesvol technologisch bedrijf willen werken. Goed om te zien dat de samenwerking met het ICD zo goed verloopt. Als provincie willen we graag een partner zijn voor de partijen en met het ICD zijn er veel mogelijkheden, nu en in de toekomst.”

Img 2447
Van links naar rechts: Wethouder Opsterland dhr. A. Postma, Gedeputeerde Provincie Fryslân dhr. F. Douwstra, Beleidsmedewerker economische zaken dhr. H. Berga