Innovatie door samenwerking is de sleutel tot succes in EMC-technologie

Nieuws | 5 maart 2024

In de wereld van Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) is samenwerking niet zomaar een buzzwoord, maar de essentie van vooruitgang. Dit werd opnieuw bewezen tijdens een recente meetsessie bij het Wireless Data Lab (WDL) van Astron, waar bedrijven en technici met gespecialiseerde kennis in hoogfrequente elektronica hun krachten bundelden. Deelnemers zoals VARIASS, Ventura, Spark Holland, ZIUZ, en de opvallend genoemde Pink Fluffy Unicorns uit Zwolle, die door ZIUZ was ingehuurd voor ontwerp, kwamen samen met Astron. Het motto ‘samen staan we sterker’ kwam hierbij duidelijk naar voren.

Op 25 januari onthulden deze bedrijven, waaronder ZIUZ en Ventura hun innovatieve ontwerpen aan een groep vakgenoten bij het Wireless Data Lab van Astron. Dit initiatief, hoewel niet zonder enige reserve, toont de bereidheid van bedrijven om te leren en te groeien door hun ideeën te delen met anderen in het veld, zelfs wanneer dit inhoudt dat ze een kijkje in hun ontwikkelingskeuken geven.

Voor Ventura was er zeker lef nodig; zij presenteerden een innovatief deurknopontwerp met uitgebreide functionaliteiten dat nog niet eerder getest was op ongewenste radio-uitstraling. Ondanks de onzekerheid over onverwachte bevindingen was dit moment van delen en feedback ontvangen een kans op waardevolle inzichten. Gelukkig bleek uit de eerste resultaten dat Ventura’s ontwerp aan de verwachtingen voldeed, ook al waren deze tests niet bedoeld als officiële goedkeuring.

De technicus van ZIUZ, bijgestaan door de creatieve inbreng van Pink Fluffy Unicorns, ging naar huis met een schat aan extra meetgegevens, die aantoonden dat hun ontwerp ook bij lagere frequenties voldeed.

De werkelijke waarde van deze bijeenkomst lag echter niet in de tests zelf, maar in de diepgaande discussies die volgden tussen alle deelnemers, waaronder VARIASS, Ventura, Spark Holland, en Astron. Er werd gesproken over elektronisch ontwerp, afschermtechnieken, slimme elektronische en mechanische oplossingen, kabels, connectoren en normen. Deze gesprekken vormden het werkelijke succes: de kracht van samenwerking en kennisuitwisseling.

Emc2 A
Emc2 B
Emc2 D

Deze ervaring onderstreept een cruciale les voor alle EMC-specialisten binnen de ICD-bedrijven: een goed ontwerp is het halve werk. Met nog verschillende kennisdeelsessies in het vooruitzicht, is het duidelijk dat deze bedrijven samen verder zullen groeien en innoveren.

In een tijd waarin het steeds belangrijker en uitdagender wordt om aan de EMC-richtlijnen te voldoen, bewijst deze samenwerking dat gedeelde kennis leidt tot betere resultaten. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe de EMC-gemeenschap samen kan werken om de ‘vervuiling’ en gevoeligheid van radio-uitstralende en -ontvangende elektronica aan te pakken. Samenwerking, zoals altijd, blijkt de sleutel tot succes in de complexe wereld van EMC en elektronica.