Kenniskring Technologie & Innovatie management

Nieuws | 16 oktober 2015

Woensdag 14 oktober is de kenniskring T&I management weer conclaaf geweest met elkaar op het thema roadmapping.

Roadmapping is een veel gebruikte methodiek om een middellange termijn R&D agenda te maken. In 3 subgroepen is kennis uitgewisseld over de verschillende soorten roadmaps, de verschillende functies die een roadmap kan hebben en als laatste de basisprincipes die onder een goed roadmapproces liggen. De sessie was ook doorspekt met voorbeelden uit de praktijk die door Joost Krebbekx van Berenschot werden ingebracht. Verschillende bedrijven zijn met praktische tips aan de slag gegaan.