Nederlands ruimte-instrument speelt sleutelrol in klimaatonderzoek

In de media | 6 februari 2024

Bron: Nu.nl – Jeroen Kraan

Pace Satelliet Van Nasa
Pace Satelliet Van Nasa

Vandaag, dinsdag 6 februari, trekt een belangrijke gebeurtenis de aandacht van de wereld: de lancering van een nieuwe klimaatsatelliet door NASA, uitgerust met een revolutionair Nederlands instrument genaamd SPEXone. Dit instrument is het resultaat van een samenwerking tussen het Nederlandse ruimte-instituut SRON, Airbus en TNO en staat op het punt om nieuw licht te werpen op een van de grootste klimaatvraagstukken van onze tijd.

SPEXone, ter grootte van een flinke schoenendoos, is ontworpen om nauwkeurige metingen te verrichten naar aerosolen in de atmosfeer van de aarde. Deze minuscule deeltjes, afkomstig van luchtvervuiling door vliegtuigen, fabrieken en bosbranden, spelen een cruciale rol in het klimaatsysteem door hun potentieel afkoelend effect. Dit effect kan de opwarming van de aarde, veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen, tegengaan.

De lancering van SPEXone is een mijlpaal in het klimaatonderzoek. Het instrument zal essentiële data verzamelen over de samenstelling en impact van aerosolen, waardoor wetenschappers een beter begrip krijgen van hun invloed op het klimaat. Dit is van cruciaal belang, gezien de huidige onzekerheden rondom de exacte effecten van aerosolen op de wereldtemperatuur, die schattingen variëren van minimaal tot wel 1 graad Celsius.

SRON, als lid van het Innovative Cluster Drachten (ICD), speelt een voortrekkersrol in dit internationale project. De betrokkenheid van SRON onderstreept de expertise en het innovatieve vermogen van Nederlandse onderzoeksinstellingen op het gebied van ruimteonderzoek en klimaatwetenschap. Het illustreert hoe Nederlandse technologie en wetenschap bijdragen aan het oplossen van mondiale vraagstukken.

Ruimte Instrument Spexone
Ruimte Instrument Spexone
Foto: NASA / Goddard Space Flight Cente

De ontwikkeling van SPEXone, een proces dat plaatsvond te midden van de uitdagingen van de coronapandemie, getuigt van de toewijding en het vakmanschap van de betrokken onderzoekers en ingenieurs. Het instrument, beschreven als “bijna een kunstwerk” door Aaldert van Amerongen van SRON, markeert een significante vooruitgang in de precisie van klimaatmetingen vanuit de ruimte.

Naast aerosolen zal de satelliet ook onderzoek doen naar wolken en oceanen, waardoor een completer beeld van het klimaatsysteem van de aarde ontstaat. Deze geïntegreerde aanpak zal bijdragen aan een beter begrip van de complexe interacties binnen ons klimaat, essentieel voor het ontwikkelen van effectieve strategieën voor klimaatmitigatie en -adaptatie.

De lancering van SPEXone is niet alleen een technologische prestatie maar ook een symbolisch moment, dat de hoop en verwachtingen van de wetenschappelijke gemeenschap weerspiegelt. Het project belichaamt de samenwerking tussen landen en disciplines, gericht op het ontrafelen van de mysteries van ons klimaat. Voor SRON en het ICD is dit een bewijs van hun leidende rol in het bevorderen van kennis en technologie voor een duurzamere wereld.

In de komende jaren zal de data verzameld door SPEXone cruciaal zijn in het verfijnen van onze klimaatmodellen en het verbeteren van onze voorspellingen. Dit project benadrukt het belang van internationale samenwerking en innovatie in de strijd tegen klimaatverandering. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe wetenschap en technologie kunnen samenwerken om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te gaan.