Roadshow Universiteit van het Noorden

Nieuws | 14 november 2022

Tijdens een bezoek aan het Innovatiecluster Drachten (ICD) op 10 november jl. kregen ruim 80 bezoekers een inkijkje in hoe kennisinstellingen en 23 noordelijke hightechbedrijven samenwerken aan technische innovaties over de hele wereld.

Voor het verwezenlijken van deze ambitie is talent nodig. Nu én in de toekomst. Daarom kwam deze middag het onderwerp human capital ook aan bod.

Dick Pouwels
Dick Pouwels
Jacquelien Scherpen

De aanwezigen werden verwelkomd door Dick Pouwels, voorzitter College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen: “We willen een netwerk vormen, niet alleen in Groningen, Leeuwarden en Emmen, maar op regionale knooppunten waar bedrijven en kennisinstellingen met elkaar kunnen samenwerken en een verbinding maken tussen het ICD en technici met de Universiteit van het Noorden in Emmen, Delfzijl en Heerenveen, de zogenaamde Hightech Ruit”.

Marloes de Vos
Marloes de Vos

Marloes de Vos, Vice Site Manager bij Philips Drachten, gaf een presentatie over de activiteiten van Philips en de functie van het SKILL-gebouw, dat verbouwd is en nu dienstdoet als ontmoetingscentrum voor bedrijven, onderwijsinstellingen en studenten. 

Jacquelien Scherpen, Hoogleraar en Science Lead HTSM, gaf uitleg over technische opleidingen aan de RUG en de faculteit Science and Engineering, waar 144 hoogleraren werkzaam zijn. Hier kunnen universitair docenten doorgroeien naar hoogleraar. “In verschillende disciplines kunnen we met elkaar verbinden en samenwerken met het ICD aan oplossingen voor maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld via Smart Industry en Digital Twinning”, aldus Scherpen. Samen met Philips werkten ze aan thema’s als Business Innovation, productieprocessen, agile, manufacturing en embedded intelligence. “Daarnaast is de arbeidsmarkt van groot belang, vooral de sociale consequenties hiervan en het juridische aspect”.

Klaas Dijkstra
Klaas Dijkstra

Klaas Dijkstra, Associate Professor Computer Vision en Data Science bij NHL Stenden gaf een lezing over praktische toepassingen van visietechnologie in combinatie met training in hightechsystemen met behulp van deep learning-technieken.

Arjen Edzes
Arjen Edzes

Arjen Edzes, Lector Regionale Arbeidsmarkt: “Voor het eerst in de geschiedenis hebben we meer vacatures dan werklozen. Dit is niet een probleem dat snel kan worden opgelost.
De bevolkingsprognoses laten namelijk zien dat we in een afvlakkende groei zitten. Bedrijven moeten omdenken en en kijken hoe ze het aantrekkelijk maken om bij hen te komen werken.

Gernant Deekens
Gernant Deekens

Het programma werd afgesloten door Gernant Deekens, dagvoorzitter, Secretaris en Bestuursadviseur van de Universiteit van het Noorden.

Volgens Kees Vianen, Adviseur Economie bij Gemeente Smallingerland was het een inspirerende bijeenkomst: “Het is tijd om de ‘High Tech Ruit’ te sluiten!”

Meer informatie over de Universiteit van het Noorden vindt u hier:

Schermafbeelding 2022 11 25 Om 14.56.53
Schermafbeelding 2022 11 25 Om 14.57.06
Schermafbeelding 2022 11 25 Om 14.57.31
Schermafbeelding 2022 11 25 Om 14.57.50
Schermafbeelding 2022 11 25 Om 14.58.20
Schermafbeelding 2022 11 25 Om 14.58.32

Fotocredits: Douwe de Boer