Sessie biobased polymers

Nieuws | 24 april 2014

Speciaal vanuit het zuiden kwamen twee experts naar Drachten getogen om het ICD bij te praten over de laatste stand van zaken met betrekking tot de academische voortgang van onderzoek naar biobased polymeren en de stand van zaken in de mondiale industrie. Dr. Peter Nossin (programmamanager biobased polymers van het Dutch Polymer Institute) heeft ons vanuit wetenschappelijk perspectief bijgepraat en Dr. Steven de Boer (SABIC, Global R&D manager Innovation & Sustainability) heeft een overzicht  gegeven van de industriële kant.

Samengevat kan gezegd worden dat de doorbraak van biobased polymeren om diverse redenen slechts tot een aantal polymeren beperkt blijft en dat de industrie niet persé vanuit natuurlijke koolstoffen hoeft te gaan werken nu gas als feedstock een vlucht neemt in de chemie. Ook het onderzoek van Philips, gepresenteerd door Mark Olof Dirksen,  naar de praktische toepasbaarheid van biopolymeren in een Senseo® was verhelderend over de mogelijkheden en beperkingen van biobased polymeren in duurzame toepassingen.