Start Human Capital Agenda Innovatiecluster Drachten

Nieuws | 14 oktober 2016

Het doel van de Human Capital Agenda (HCA) is om opleidingen (in eerste instantie op MBO niveau) beter aan te laten sluiten bij wat de ICD bedrijven nodig hebben in de toekomst. Daarnaast willen we onderzoeken of we vanuit het cluster wellicht een ICD opleiding op MBO niveau kunnen starten om op de lange termijn voor een goede technische opleiding in onze regio te zorgen voor MBO’ ers. Zodat de bedrijven goed opgeleide medewerkers in deze regio kunnen krijgen en houden in de toekomst.

Klaske Veltman van Neopost opende de bijeenkomst en maakte duidelijk wat de doelstellingen van de HR groep zijn; het ‘boeien’ en ‘binden’ van personeel op alle niveaus en het verbeteren van de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen de deelnemende organisaties in het cluster en met het beroepsonderwijs.

De O&O fondsen A+O Metalelektro en OOM geven financiële steun aan de totstandkoming van de Human Capital Agenda. Eelke Reimersma van A+O Metalelektro complimenteerde het ICD met het initiatief en motiveerde zijn steun aan het ICD. Hij gaf aan graag betrokken te willen blijven bij dit Noordelijke initiatief waar speciale aandacht is voor de samenwerking met het MBO onderwijs en waar ook op termijn samenwerking met andere sectoren mogelijk is.

Organisatieadviesbureau Berenschot gaat in samenwerking met de bedrijven en onderwijsinstellingen de HCA opstellen. Johan Stuiver van Berenschot ging in zijn presentatie in op ‘disruptive changes’, de impact daarvan op arbeid en de arbeidsmarkt en welke vaardigheden in de toekomst van belang zijn. Samenwerking tussen de kennisinstellingen, het ontwikkelen van nieuwe curricula en nieuwe leermethoden zijn daarbij een must.

Binnenkort wordt gestart met de interviews bij de betrokken partijen en er zal tussentijds een 2e bijeenkomst worden georganiseerd. De HCA zal begin 2017 worden opgeleverd. We houden u op de hoogte van de (tussentijdse) resultaten. Wilt u meer informatie of betrokken worden bij dit project neem dan contact op met Johan Stuiver,  j.stuiver@berenschot.nl.