YP Your Partner nieuw lid Innovatiecluster Drachten

Nieuws | 29 oktober 2014

Het Innovatiecluster Drachten heeft er sinds dinsdag 28 oktober weer een onderneming bij: YP Your Partner. Door deel uit te maken van het Innovatiecluster Drachten helpt YP Your Partner, in samenwerking met de gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân, om de regio Drachten als innovatief, technologisch en kennisintensief op de kaart te zetten. Het aantrekken van hoog opgeleid personeel en het uitwisselen van kennis en ervaringen zijn daarbij concrete doelen.

Het Innovatiecluster Drachten heeft nu elf deelnemende bedrijven. Burgemeester van de gemeente Smallingerland, Tjeerd van Bekkum, heeft YP Your Partner in contact gebracht met het Innovatiecluster Drachten. Eén van de aanleidingen hiervoor was het moeilijk vinden van hoog opgeleid personeel in en rondom regio Drachten. Daarnaast is het volgens Theun Prins belangrijk dat de krachten van bedrijven worden gebundeld om zo tot nieuwe concepten te komen. “Dit is immers de tijd van slim samenwerken”, aldus Theun Prins.

YP Your Partner is al meer dan 25 jaar actief in de wereld van de informatietechnologie. De informatiesystemen worden ingezet om installaties op afstand te kunnen beheren, monitoren en te besturen. YP Your Partner bouwt naast informatiesystemen ook aan duurzame relaties met klanten, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de producten, kennis en ervaringen van de organisatie. ‘Samenwerking met partners’ is bij YP Your Partner het sleutelwoord voor al haar activiteiten.