ZiuZ versterkt het Innovatiecluster Drachten

Nieuws | 25 juni 2015

Gorredijk, 23 juni 2015 – Met het ondertekenen van de statuten van het Innovatie Cluster Drachten, is ZiuZ Visual Intelligence vandaag officieel toegetreden als twaalfde deelnemer tot dit samenwerkingsverband van high tech bedrijven in de regio Drachten.

In de bijeenkomst bij ZiuZ in Gorredijk, werd de toetreding bekrachtigd door de handtekening van Gerrit Baarda, CEO van ZiuZ, en Piet Fellinger namens het bestuur van het Innovatie Cluster Drachten. In hun toespraken tijdens het event, benadrukten zowel de Burgemeester van Opsterland waaronder Gorredijk valt en de Wethouder Economische Zaken van Smallingerland waaronder Drachten valt, het belang van samenwerking in deze regio tussen midzakelijke en grootzakelijke bedrijven op het gebied van High Tech Systems & Materials. Een vakgebied waarin diverse bedrijven juist in deze regio voorop lopen. Zowel nationaal als internationaal gezien.

“ZiuZ is als specialist in beeldanalyse toegepast voor diverse nichemarkten, een wereldspeler voor de politie- en veiligheidswereld en voor medische toepassingen”, aldus Gerrit Baarda. “Die opgedane kennis en kunde brengt ZiuZ nu in het cluster in. Daarbij willen we graag profiteren van de expertise en ervaring bij de andere deelnemers aan het cluster om nieuwe innovaties op te zetten en wellicht zelfs in gezamenlijkheid verder uit te werken. ZiuZ wil haar klanten producten leveren die er echt toe doen en verwacht dat de samenwerking met de andere elf bedrijven hieraan kan bijdragen.”

Het Innovatie Cluster Drachten heeft nu 12 deelnemers: de bedrijven Neopost Technologies, BD Kiestra, Variass Medical systems, Irmato, Norma-IMS, YP Your Partner, Whisper Power, Delta Instruments, Philips CL Drachten, S&T, Photonis en nu dus ook ZiuZ Visual Intelligence. De gemeente Smallingerland ondersteunt en faciliteert het Innovatiecluster met name op het gebied van communicatie.

De deelnemers aan het Innovatie Cluster zijn bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling, productie en verkoop van high tech producten. Ze hebben gezamenlijk ruim 2700 medewerkers van wie 850 productontwikkelaars. Er wordt in de regio Drachten jaarlijks meer dan €100 miljoen geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. De bedrijven werken samen om te kunnen blijven innoveren. Bijvoorbeeld maken ze gebruik van elkaars deskundigheid en unieke bedrijfsfaciliteiten. Daarnaast zoeken de bedrijven de opleidingsinstituten op om gezamenlijk te kijken naar een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Voor nadere informatie over ZiuZ Visual Intelligence, zie op Internet: http://www.ziuz.com/en

Voor nadere informatie over het Innovatie Cluster Drachten, zie: http://www.icdrachten.nl